Externí PR aktivity firmy ARBIS a jejich vliv na positioning ve společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Externí PR aktivity firmy ARBIS a jejich vliv na positioning ve společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kotyzová, Pavla
dc.contributor.author Hrušková, Ludmila
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:18Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:18Z
dc.date.issued 2015-01-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31059
dc.description.abstract Práce pojednává o tom, jak by se firma měla prezentovat na veřejnosti, jakým způsobem si má vytvářet vztah důvěry a pozitivního přijetí. Představuje některé formy externí komunikace a firemní kultury, principy společenské odpovědnosti firmy, zaměřuje se na budování pozitivního positioningu v blízkém okolí. Její část poukazuje na krizovou komunikaci i způsob, jak ji zvládat, nebo lépe předcházet jí. Výzkum je orientován na to, jak obyvatelé a pracující z nejbližšího okolí firmu vnímají. Znají principy bezpečnostní, ekologické i charitativní, na kterých firma pracuje? Vědí, jak přispívá k rozvoji regionu? Projektová část představuje návrh komunikační kampaně zaměřené na podporu pozitivního positioningu firmy a uklidnění veřejného mínění v krizové situaci. Zaměřuje na komunikaci CSR firmy a její prospěšnosti pro region.
dc.format 100 s. (176 068 znaků)
dc.format.extent 1276938
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Public relations cs
dc.subject komunikace interní cs
dc.subject externí a krizová cs
dc.subject positioning cs
dc.subject společenská odpovědnost firmy cs
dc.subject firemní image cs
dc.subject veřejné mínění cs
dc.subject charitativní činnost cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject ekologické aktivity cs
dc.subject zabezpečení firmy cs
dc.subject Public relations en
dc.subject internal en
dc.subject external and crisis communication en
dc.subject positioning en
dc.subject corporate social responsibility en
dc.subject corporate image en
dc.subject public opinion en
dc.subject charity work en
dc.subject safety en
dc.subject environmental acti-vities en
dc.subject corporate safety and security en
dc.title Externí PR aktivity firmy ARBIS a jejich vliv na positioning ve společnosti
dc.title.alternative The External PR Activities of ARBIS Company and their Impact on the Positioning of the Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Soukalová, Radomila
dc.date.accepted 2015-05-22
dc.description.abstract-translated The thesis discusses how the company should present itself to the public, how to build a relationship of trust and positive acceptance. It descripes some forms of external communi-cation and company culture, principles of corporate social responsibility, it focuses on bui-lding a positive positioning in surroundings. Its part focuses on crisis communication how to manage it, or better, how to prevent it. The research is focused on how local residents and staff percieve the company. Do they know the safety, environmental and charity prin-ciples the company works on? Do they know how it contribute to regional development? The project part introduces the proposal for the communication campaigns which is focused on promotion of positive positioning and reassurance of the public opinion in a crisis situation. It is focused on CSR company communication and its contribution to regional development.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 41067
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
hrušková_2015_dp.pdf 1.217Mb PDF View/Open None
hrušková_2015_op.doc 150Kb Unknown View/Open None
hrušková_2015_vp.doc 149.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account