Kvantitativní analýza vytvrzovacích mechanismů materiálů pro lékařské a technické aplikace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kvantitativní analýza vytvrzovacích mechanismů materiálů pro lékařské a technické aplikace

Show full item record

No preview available
Title: Kvantitativní analýza vytvrzovacích mechanismů materiálů pro lékařské a technické aplikace
Author: Steinhaus, Johannes Peter Andreas
URI: http://hdl.handle.net/10563/31062
Date: 2009-08-27
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 102
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Disertační práce řeší využití dielektrické analýzy (DEA) ve studiu kinetiky vytvrzování fotokompozitů pro dentální aplikace a kompozitů pro 3D rapid prototyping (RP). Díky vysokému rozlišení a senzitivitě je DEA vhodná k podchycení jak počáteční fáze síťování (vysoké frekvence), tak i post-vytvrzovacích procesů (nízké frekvence). Ačkoliv je sledování vytvrzovacího procesu pomocí DEA etablovanou metodou v leteckém i automobilovém průmyslu, pro potřeby medicínských aplikací a též aplikací v RP je nutné přizpůsobit experimentální zařízení i vyhodnocovací metody. Cílem disertační práce je popsat a porozumět vztahu vytvrzovacího procesu ke složení materiálů, jejich viskozitě a procesním podmínkám (teplotě), a v případě fotokompozitů i intenzitě světelného zdroje a hloubce působení záření. Pozornost je zaměřena především na získání kinetických parametrů; vypočítané hodnoty reakční rychlosti jsou vztaženy k DEA viskozitě. Pro dentální hmoty bylo zjištěno, že počáteční rychlost vytvrzování je přímo úměrná intenzitě použitého světla, a nikoliv její druhé mocnině, jak uvádí mnoho dosavadních prací. Data získaná ze sledování kinetiky vytvrzování pro rychlé (dentální hmoty) i dlouhé (RP materiály) procesy byla využita pro vytvoření teoretických modelů založených na reakční kinetice.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
steinhaus_2015_dp.pdf 4.963Mb PDF View/Open None
steinhaus_2015_op.zip 354.3Kb Unknown View/Open None
steinhaus_2015_vp.doc 28Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account