Marketingový plán společnosti SVIT Machinery s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingový plán společnosti SVIT Machinery s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bočkayová, Michaela
dc.contributor.author Juráňová, Ivana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:23Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:23Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31068
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na marketingový plán, který je nezbytný pro chod a řízení každé společnosti. Práce je rozdělena do dvou částí. V první teoretické části budou zpracovány informace týkající se marketingového plánování z dostupných literárních zdrojů. Ve druhé praktické části bude zpracována situační analýza současné situace společnosti, analýza zákazníků, partnerů a konkurence. Bude zhodnocen současný stav marketingového plánování firmy a na základě zjištěných údajů bude sestaven marketingový plán a doporučeny kroky pro následující období.
dc.format 64 s.
dc.format.extent 1415832
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject situační analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingové cíle cs
dc.subject marketingové strategie cs
dc.subject marketing plan en
dc.subject situation analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject marketing mix en
dc.subject marketing aims en
dc.subject marketing strategies en
dc.title Marketingový plán společnosti SVIT Machinery s.r.o.
dc.title.alternative Marketing Plan of Company SVIT Machinery s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubíčková, Miloslava
dc.date.accepted 2015-06-04
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis is aimed at the marketing plan that is essential for running and controlling each company. The composition is divided into two parts. The initial theoretical part presents information pertaining to marketing planning obtained from available literary sources. The second practical part includes situational analysis of present company's standing, the analysis of customers, partners and competitors. Current state of company's marketing planning will be then evaluated and based on the findings the new marketing plan will be made with recommended steps for the future period of time.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41076
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
juráňová_2015_dp.pdf 1.350Mb PDF View/Open None
juráňová_2015_op.pdf 784.0Kb PDF View/Open None
juráňová_2015_vp.pdf 674.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account