Analýza makrostruktury polymerních materiálů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza makrostruktury polymerních materiálů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ponížil, Petr
dc.contributor.author Matoušek, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:28Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:28Z
dc.date.issued 2009-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31075
dc.description.abstract Tato disertační práce s názvem "Analýza makrostruktury polymerních materiálů" je rozčleněna do dvou hlavních částí. V první z nich je podán teoretický základ důležitý pro pochopení tématu a obsahu dalších kapitol. Jsou vysvětleny zásadní pojmy a definice použité ve vlastní experimentální části, a to jak z pohledu pořízení experimentálních dat, jejich zpracování, tak výsledné interpretace. V experimentální části se práce věnuje studiu struktury měkkých polyuretanových pěn, konkrétně kvantifikaci jejich strukturních (trojrozměrných) charakteristik - distribuci velikosti pórů a odhadu střední velikosti pórů ze znalosti pouze série obrazů řezů (dvourozměrných ploch) takovouto strukturou. Experimentální data byla pořízena metodou rentgenové výpočetní tomografie a vyhodnocena dvěma metodami. První z nich je obrazová analýza implementovaná v softwaru pro rekonstrukci řezů získaných tomografií, druhá metoda je založena na využití Voronoivých teselací.
dc.format 142
dc.format.extent 13027204 bytes cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Výpočetní tomografie cs
dc.subject Stereologie cs
dc.subject Voronoiovy Teselace cs
dc.subject Porézní struktura cs
dc.subject Polymerní pěny cs
dc.subject Obrazová analýza cs
dc.subject Odhad velikosti pórů cs
dc.subject Computed Tomography en
dc.subject Stereology en
dc.subject Voronoi Tessellation en
dc.subject Porous Structure en
dc.subject Polymeric Foams en
dc.subject Image Analysis en
dc.subject Pore Size Estimation en
dc.title Analýza makrostruktury polymerních materiálů cs
dc.title.alternative Analysis of macrostructure of polymeric materials en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2015-04-24
dc.description.abstract-translated This dissertation thesis "Analysis of macrostructure of polymeric materials" is divided into two main parts. The first of them gives a theoretical background, necessary for understanding the topic and content of the following chapters. The fundamental terms and definitions used in the experimental part are described from the point of acquisition the experimental data as well as their further processing and results interpretation. The focus of the work in the experimental part is concentrated on studying the structure of soft polyurethane foams, namely quantification of their structural (three-dimensional) characteristics - pore size distribution and estimation of mean pore volume from the knowledge of sets of images representing planar cross sections (two-dimensional areas) through such a structure. Experimental data were captured employing the method of X-ray computed micro tomography and evaluated by means of two techniques. The former one was the image analysis method directly implemented in slice-reconstructing software, the latter one was based on Voronoi Tessellations.
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Materials Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 41088
dc.date.submitted 2015-03-16


Files in this item

Files Size Format View Description
matoušek_2015_dp.pdf 12.42Mb PDF View/Open None
matoušek_2015_op.zip 1.096Mb Unknown View/Open None
matoušek_2015_vp.doc 23.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account