Studium možností využití vybraných typů modifikovaných termoplastů po skončení jejich životního cyklu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Studium možností využití vybraných typů modifikovaných termoplastů po skončení jejich životního cyklu

Show full item record

No preview available
Title: Studium možností využití vybraných typů modifikovaných termoplastů po skončení jejich životního cyklu
Author: Navrátil, Jan
URI: http://hdl.handle.net/10563/31076
Date: 2011-09-15
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 142 8530241
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Radiační síťování je technologie umožňující relativně snadnou úpravu vlastností polymerních materiálů, což ji v současné době řadí mezi jednu z nejpoužívanějších modifikací. Na druhou stranu takto upravené polymerní materiály nelze opakovaně roztavit a vyvstává tak otázka jejich opětovného zpracování. Účelem této disertační práce je proto definovat možnost využití radiačně zesíťovaných polymerních materiálů po skončení jejich životního cyklu a popsat vlastnosti nově vzniklých materiálů. Disertační práce se zaměřuje na polyetyleny, u nichž je největší potenciál budoucí recyklace. Radiačně zesíťovaný vysoko-hustotní polyetylen byl použit jako plnivo a nízko i vysoko-hustotní polyetylen jako matrice. Celkově bylo připraveno pět kombinací směsí v koncentracích od 10 do 60 %, které se od sebe lišili zejména výchozí formou obou složek směsi. Vliv plniva na výsledné chování směsí byl porovnáván z hlediska mechanických, tepelných a tokových vlastností. Z naměřených výsledků je patrné, že směsi s matricí z nízko-hustotního polyetylenu vykazují s rostoucím podílem plniva výrazný nárůst tuhosti, pevnosti, tvrdosti a dochází u nich k nárůstu teploty měknutí. Na druhou stranu u nich došlo k poklesu houževnatosti a zhoršení tokových vlastností. Tyto výsledky byly podpořeny strukturní analýzou, která potvrdila vznik velmi pevného rozhraní mezi plnivem a matricí. U směsí s matricí z vysoko-hustotního polyetylenu je vliv na mechanické vlastnosti velmi závislí na dané koncentraci plnění a nelze ho tedy jednoznačně definovat. Tepelné vlastnosti zůstali zachovány a tokové vlastnosti se zhoršili. Strukturní analýza opět potvrdila vznik rozhraní mezi oběma složkami směsi; nicméně jeho pevnost také závisí na dané koncentraci.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
navrátil_2015_dp.pdf 8.135Mb PDF View/Open None
navrátil_2015_op.zip 811.5Kb Unknown View/Open None
navrátil_2015_vp.pdf 212.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account