Vývoj nového produktu pomocí technologie 3D scanneru

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vývoj nového produktu pomocí technologie 3D scanneru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slivka, Ondrej
dc.contributor.author Bahulová, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:37Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:37Z
dc.date.issued 2011-09-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31095
dc.description.abstract Hlavním úkolem disertační práce je vývoj nového produktu pomocí technologie 3D skeneru, proces tvorby zdokumentovat a pomocí animace zpopularizovat. Dále pak se zaměřit a prozkoumat možnosti využití těchto nových technologií v animačním průmyslu a najít jejich výhody a nevýhody a výstupy z nich použít v animovaném dokumentu. A v neposlední řadě zacílit na roli animovaného dokumentu ve filmovém průmyslu.
dc.format 120
dc.format.extent 4338498 bytes
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Animace cs
dc.subject Motion Capture cs
dc.subject 3D scanner cs
dc.subject 3D skener cs
dc.subject infračervenákamera cs
dc.subject podporující veslařská kombinéza cs
dc.subject Disney Pixar cs
dc.subject Animation en
dc.subject Motion Capture en
dc.subject 3D scanner en
dc.subject infrared camera en
dc.subject supporting rowing suit en
dc.subject Disney Pixar en
dc.title Vývoj nového produktu pomocí technologie 3D scanneru cs
dc.title.alternative Development of a new product using 3D scanner technology en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2015-06-23
dc.description.abstract-translated The main task of the dissertation is develop a new product using a 3D scanner technology, the process of creating documenting through the animation make more popular. Furthermore, to focus and to explore the possibility of using these new technologies in the animation industry and find their advantages and disadvantages, and outputs of them to use in an animated documentary. Finally, the role of the animated document target in the film industry.
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 41158
dc.date.submitted 2015-04-23


Files in this item

Files Size Format View Description
bahulová_2015_dp.pdf 4.137Mb PDF View/Open None
bahulová_2015_vp.pdf 311.2Kb PDF View/Open None
bahulová_2015_op.zip 23.39Kb application/zip View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account