Podnikatelský plán na založení herny virtuální reality

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Podnikatelský plán na založení herny virtuální reality

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla
dc.contributor.author Mertová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:42Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:42Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31117
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou zahájení nového podnikání. Cílem diplomové práce je zpracovat podnikatelský plán na založení herny virtuální reality, která je podnikatelským záměrem dvou mladých podnikatelů. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a projektovou. Teoretická část předkládá teoretické poznatky z oblasti podnikání a marketingu služeb, a tvoří tak kvalitní základ pro následující analytickou a projektovou část. Analytická část je věnována analýzám makrookolí a mikrookolí plánované herny a dotazníkovému šetření. Na základě teoretických poznatků a výstupů z analytické části je poté v projektové části zpracován projekt herny virtuální reality, který je v závěru podroben finanční, časové a rizikové analýze.
dc.format 122 s.
dc.format.extent 3188399
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Podnikání cs
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject podnikatelský plán cs
dc.subject situační analýza cs
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject Entrepreneurship en
dc.subject services marketing en
dc.subject business plan en
dc.subject situation analysis en
dc.subject marketing plan en
dc.title Podnikatelský plán na založení herny virtuální reality
dc.title.alternative A Business Plan for the Establishment of a Virtual Reality Game-house
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bejtkovský, Jiří
dc.date.accepted 2015-05-28
dc.description.abstract-translated The Master Thesis deals with starting a new business. The objective of the Master Thesis is business plan elaboration for the establishment of a virtual reality game-house, which represents a business idea of two young entrepreneurs. The Master Thesis is divided into theoretical, analytical and project part. The theoretical part presents theoretical findings from the area of entrepreneurship and services marketing, and thus forms a quality base for the analytical and project part. The analytical part is dedicated to macro and micro analysis of the intended game-house and to questionnaire survey. Based on theoretical findings and the analytical part output, the virtual reality game-house project is then compiled within the project part of the Master Thesis. The virtual reality game-house project is then subjected to financial, time and risk analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33650
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
mertová_2015_dp.pdf 3.040Mb PDF View/Open None
mertová_2015_op.docx 23.09Kb Unknown View/Open None
mertová_2015_vp.docx 28.94Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account