Mražené krémy a jejich reologické vlastnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mražené krémy a jejich reologické vlastnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedlačík, Michal
dc.contributor.author Vybíhalová, Nela
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:44Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:44Z
dc.date.issued 2015-02-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31129
dc.description.abstract Hlavním tématem bakalářské práce jsou reologické vlastnosti mražených krémů. Znalost reologických vlastností je jedním ze základních předpokladů pro posouzení jejich kvality. Při nízkých teplotách by totiž měl mít mražený krém nízkou tuhost z důvodu jeho snadného nabírání. Naopak při vyšších teplotách by měl být mražený krém krémovitý s pomalým táním, což se projeví zlepšenými organoleptickými vlastnostmi. Rešeršní část bakalářské práce se bude zabývat historií, výrobou a vlastnostmi různých typů mražených krémů. V experimentální části bude prováděna sada měření reologických vlastností několika druhů mražených krémů za různých teplot za účelem posouzení jejich celkové kvality.
dc.format 47
dc.format.extent 2431261
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mražené krémy cs
dc.subject reologie cs
dc.subject elastické a viskózní vlastnosti cs
dc.subject frozen creams en
dc.subject rheology en
dc.subject elastic and viscous properties en
dc.title Mražené krémy a jejich reologické vlastnosti
dc.title.alternative Ice Cream and its Rheological Properties
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pachlová, Vendula
dc.date.accepted 2015-06-17
dc.description.abstract-translated The fundamental subject of the presented bachelor thesis is rheological properties of frozen creams. Knowledge thereof is one of the basic assumptions for their quality assessment, since at low temperatures the frozen cream should have low solidity for the sake of easy scooping. On the other hand at higher temperatures it should be creamy with slow melting which is reflected in improved organoleptic properties. Literature part of the thesis is going to deal with history, manufacturing and properties of various types of frozen creams. Experimental part will comprise rheological measurements of several frozen creams at different temperatures in order to assess their overall quality.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Food Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 33789
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-04


Files in this item

Files Size Format View Description
vybíhalová_2015_dp.pdf 2.318Mb PDF View/Open None
vybíhalová_2015_op.pdf 536.3Kb PDF View/Open None
vybíhalová_2015_vp.pdf 977.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account