Projekt na zlepšení systému řízení dodavatelských vztahů ve společnosti XYZ, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt na zlepšení systému řízení dodavatelských vztahů ve společnosti XYZ, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zámečník, Roman
dc.contributor.author Hrušková, Pavlína
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:45Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:45Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31132
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou dodavatelsko-odběratelských vztahů, konkrétně je zaměřena na zlepšení systému výběru a hodnocení dodavatelů ve společnosti XYZ, a.s. Na základě rešerše odborné literatury vztahující se k dané problematice byla vypracována podrobná analýza současného systému řízení dodavatelských vztahů ve společnosti. Po zjištění nedostatků definovaných v závěru analýzy, byly postupně navrhovány kroky ve-doucí k jejich odstranění. Hlavním cílem práce bylo vytvoření transparentnějšího způsobu hodnocení dodavatelů, který by odrážel skutečné potřeby podniku. Současně byl navržen univerzální dotazník, jenž by měl být zasílán všem potencionálním dodavatelům při výbě-rových řízeních. Závěrem práce bylo provedeno zhodnocení vypracovaného návrhu, jeho přínosy pro firmu a možná rizika.
dc.format Práce 87 s. Přílohy 16 s.
dc.format.extent 2889813
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dodavatelsko-odběratelské vztahy cs
dc.subject partnerství cs
dc.subject výběr dodavatele cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject kritéria hodnocení cs
dc.subject analýza cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject supplier-consumer relationships en
dc.subject partnership en
dc.subject supplier selection en
dc.subject optimization en
dc.subject evaluation criteria en
dc.subject analysis en
dc.subject questionnaire en
dc.title Projekt na zlepšení systému řízení dodavatelských vztahů ve společnosti XYZ, a.s.
dc.title.alternative The Project of the Improvement of the Providers Relationship Management System in XYZ, a.s. Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Popesko, Boris
dc.date.accepted 2015-05-20
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the supplier-customer external relationship and it is specifi-cally focused on the improvement of the suppliers selection and evaluation systém in the XYZ, Inc. company. Based on the research of scientific literature related on the matter, there has been conducted a thorough analysis of current system of the supplier relationships management. Upon detection of the gaps defined in the analysis conclusion, there were subsequently proposed steps leading to the gaps elimination. The main objective has been the creation of a more transparent way of the suppliers evaluating, to reflect the real needs of the company. Simultaneously, the universal questionnaire has been designed, which should be sent to all potential suppliers in tenders. At the thesis conclusion, there has been performed the appreciation of the draft, its benefits and possible risks for the company.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33904
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
hrušková_2015_dp.pdf 2.755Mb PDF View/Open None
hrušková_2015_op.docx 28.68Kb Unknown View/Open None
hrušková_2015_vp.docx 28.78Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account