Projekt založení podniku služeb s cukrářskými vý-robky ve Zlíně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt založení podniku služeb s cukrářskými vý-robky ve Zlíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tučková, Zuzana
dc.contributor.author Mičáková, Kamila
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:45Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:45Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31134
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je navrhnutí projektu založení nového podniku služeb s cukrářskými výrobky ve Zlíně. Teoretická část je věnována problematice podnikání a jeho formám, struktuře a obsahu podnikatelského plánu, dále analytickým metodám, které jsou použity v práci, a závěr teoretické části je věnován problematice financování podniku. V praktické části je provedena analýza trhu a jsou aplikovány definované analytické metody. Obsahem praktické části je dále zpracování konkrétního podnikatelského plánu k založení nového podniku, který vychází ze zpracovaných analýz. Závěrem diplomové práce je provedeno ekonomické zhodnocení projektu.
dc.format 100 s. (156 529 znaků)
dc.format.extent 2399714
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject podnikatelský plán cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterův model pěti konkurenčních sil cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject společnost s ručením omezeným cs
dc.subject business plan en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porter five forces analysis en
dc.subject survey research en
dc.subject limited company en
dc.title Projekt založení podniku služeb s cukrářskými vý-robky ve Zlíně
dc.title.alternative The Project of Company Foundation with Confectionery in Zlin
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Heinzová, Romana
dc.date.accepted 2015-05-21
dc.description.abstract-translated The aim of the diploma thesis is to propose a project of company foundation with confecti-onery in Zlin. The theoretical part is focused on business and its forms, structure and con-tent of the business plan, as well as analytical methods that are used in the thesis, and the conclusion of the theoretical part is focused on financing. In the practical part is the market analysis and applied defined analytical methods. The other content of the practical part is processing of a specific business plan for starting a new business that comes from processed analyzes. At the end of the thesis is economic evaluation of the project.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33927
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
mičáková_2015_dp.pdf 2.288Mb PDF View/Open None
mičáková_2015_op.pdf 586.3Kb PDF View/Open None
mičáková_2015_vp.docx 23.97Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account