Projekt implementace moderních metod rozpočtování v podniku FX, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt implementace moderních metod rozpočtování v podniku FX, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Remeš, Daniel
dc.contributor.author Kolman, Karel
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:46Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:46Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31140
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem využití moderních metod v rozpočtování v podniku FX, a. s. Teoretická část je věnována kritické literární rešerši oblasti podnikového rozpočtování. Je představen rozdíl mezi plánem a rozpočtem, obsah rozpočtového procesu a využití tradičních metod rozpočtování. Nastíněny jsou také moderní přístupy v této oblasti. Praktická část se zabývá představením a vstupní analýzou konkrétního podniku FX, a. s. Podnik je podroben analýze rozpočtového procesu a jsou analyzovány odchylky. Na základě kritické literární rešerše a analýzy podniku FX, a. s. je v projektové části navržen nový přístup k sestavení rozpočtu podniku.
dc.format 88 s.
dc.format.extent 4239118
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rozpočet cs
dc.subject rozpočtování cs
dc.subject Activity-based Budgeting cs
dc.subject manažerské účetnictví cs
dc.subject rozpočtový proces cs
dc.subject Budget en
dc.subject Budgeting en
dc.subject Activity-based Budgeting en
dc.subject Managerial Accounting en
dc.subject Budgetary Process en
dc.title Projekt implementace moderních metod rozpočtování v podniku FX, a.s.
dc.title.alternative The Project of Implementation Modern Methods of Budgeting in The Company FX, a.s.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Popesko, Boris
dc.date.accepted 2015-05-20
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the design of using modern methods of budgeting in the FX, a. s. company. The theoretical part is devoted to the critical literary research of corporate budgeting. The difference between the plan and the budget, the content of the budgetary process and the use of traditional methods of budgeting are presented. Modern approaches in this area are also outlined. The practical part deals with introduction of the company and entrance analysis. The company is subjected to a analysis of the budgetary process and analysis of variances. New approach to company budgeting is designed in the project part which is based on the critical literary research and analysis of the company.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33970
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
kolman_2015_dp.pdf 4.042Mb PDF View/Open None
kolman_2015_op.docx 28.52Kb Unknown View/Open None
kolman_2015_vp.pdf 2.636Mb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account