Vliv klíčení a vaření na stravitelnost a obsah vlákniny ve vybraných druzích fazolí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv klíčení a vaření na stravitelnost a obsah vlákniny ve vybraných druzích fazolí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bubelová, Zuzana
dc.contributor.author Hozová, Martina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:46Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:46Z
dc.date.issued 2015-02-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31141
dc.description.abstract V diplomové práci byly analyzovány vybrané druhy syrových, naklíčených a vařených fazolí (přesněji zástupců rodu Phaseolus a Vigna) z hlediska stravitelnosti a obsahu vlákniny. Teoretická část diplomové práce se zabývá botanickou charakteristikou fazolí, jejich chemickým složením a klíčením, v neposlední řadě také charakteristikou jednotlivých druhů fazolí, které byly v rámci diplomové práce analyzovány. Dále jsou definovány jednotlivé druhy vlákniny, její složky, metody jejího stanovení a její význam pro lidský organizmus. Poslední kapitola je pak věnována stravitelnosti, metodám jejího stanovení a trávení základních živin. Praktická část se pak zabývá stanovením sušiny, popele, hrubé a neutrálně detergentní vlákniny a následně stravitelnosti sedmi druhů fazolí jak v syrovém stavu, tak i po uvaření a naklíčení. Byl zjištěn pokles obsahu sušiny, popele, hrubé a neutrálně detergentní vlákniny vlivem klíčení a vaření oproti syrovým vzorkům. Na druhou stranu stravitelnost sušiny byla vlivem těchto úprav výrazně zvýšena.
dc.format 72 s.
dc.format.extent 1473765
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject fazole cs
dc.subject klíčení cs
dc.subject vaření cs
dc.subject hrubá vláknina cs
dc.subject neutrálně-detergentní vláknina cs
dc.subject stravitelnost cs
dc.subject beans en
dc.subject germination en
dc.subject cooking en
dc.subject crude fiber en
dc.subject neutral-detergent fiber en
dc.subject digestibility en
dc.title Vliv klíčení a vaření na stravitelnost a obsah vlákniny ve vybraných druzích fazolí
dc.title.alternative The Effect of Germination and Cooking on Digestibility and Fiber Content in Chosen Bean Varities
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mišurcová, Ladislava
dc.date.accepted 2015-06-02
dc.description.abstract-translated Selected types of raw, germinated and cooked beans (Phaseolus and Vigna genera) were analysed in this thesis in terms of digestibility and fiber content. The theoretical part of the thesis deals with the botanical characteristics of beans, their chemical composition and germination and, last but not least, with the characteristics of particular kinds of beans, which were analyzed within the thesis. Furthermore, different types of fiber, its components, methods of its determination and its importance for the human organism are described. The last chapter is devoted to digestibility, methods of its determination and digestion of essential nutrients. The practical part deals with the determination of dry matter, ash, crude and neutral-detergent fiber and digestibility of seven types of beans, both raw, germinated and cooked. The decrease in dry matter, ash, crude and neutral-detergent fiber contents due to both germination and cooking were observed in contrast to the raw samples. On the other hand, the dry matter digestibility was markedly increased due to these treatments.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 34045
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
hozová_2015_dp.pdf 1.405Mb PDF View/Open None
hozová_2015_op.pdf 451.4Kb PDF View/Open None
hozová_2015_vp.pdf 450.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account