Konstrukční řešení vstřikovací formy pro plastový díl

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Konstrukční řešení vstřikovací formy pro plastový díl

Show simple item record

dc.contributor.advisor Huba, Jakub
dc.contributor.author Slovák, Petr
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:47Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:47Z
dc.date.issued 2015-01-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31146
dc.description.abstract Tato bakalářská práce popisuje konstrukci vstřikovací formy pro plastový výrobek. V první teoretické části se tato práce zabývá popisem základních informací o konstrukci forem, procesu vstřikování, vstřikovacích strojích a funkčních částech vstřikovací formy. V části druhé, a to praktické, je podrobně popsána konstrukce formy. Obsahuje popis výrobku, materiálu, volbu vstřikovacího stroje a celkové konstrukční řešení vstřikovací formy i s podrobným ekonomickým rozborem. Pro sestavení formy byl použit program CATIA V5 s použitím normálií od firmy HASCO. Předmětem této práce je také celková ekonomická bilance, za kterou by bylo možné formu vyrobit.
dc.format 71 s. (66 500 znaků)
dc.format.extent 3107763
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vstřikovací forma cs
dc.subject vstřikovací stroj cs
dc.subject výstřik cs
dc.subject CATIA V5 cs
dc.subject injection mold en
dc.subject injecting machine en
dc.subject plastic part en
dc.subject CATIA V5 en
dc.title Konstrukční řešení vstřikovací formy pro plastový díl
dc.title.alternative Design of Injection Mold for Plastic Part
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Čop, Jiří
dc.date.accepted 2015-06-17
dc.description.abstract-translated This bachelor work describes design of an injection mold for a plastic product. In theoretical part is focused on description of elementary information about the mold design, injection molding process, injection molding machines and functional parts of the injection mold. In the second, practical part, design of the mold itself is described. It includes the description of the product, materials, choice of the injection molding machine and the overall solution of the mold design together with detailed economic analysis. Program CATIA V5 was used for the assembly of the mold with the support of HASCO standard parts. The object of this work is also the overall economic aspect of the designed mold.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34070
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-25


Files in this item

Files Size Format View Description
slovák_2015_dp.pdf 2.963Mb PDF View/Open None
slovák_2015_op.pdf 104.6Kb PDF View/Open None
slovák_2015_vp.docx 71.35Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account