Studium vlivu polymerních materiálů na složení plazmatu pomocí optické emisní spektrometrie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Studium vlivu polymerních materiálů na složení plazmatu pomocí optické emisní spektrometrie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grulich, Ondřej
dc.contributor.author Kaňát, Miroslav
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:49Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:49Z
dc.date.issued 2015-01-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31156
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním nízkoteplotního plazmatického prostředí pomocí optické emisní spektrometrie. V jednotlivých experimentech je diagnostikováno plazma vytvořené v proudícím vzduchu, argonu, kyslíku, dusíku nebo jejich směsích. Do komory plazmového reaktoru, ve které je generován doutnavý výboj, jsou postupně vkládány vzorky vybraných polymerů. Pokusy probíhají při různě nastavených parametrech reaktoru. Výsledky jednotlivých měření jsou převáděny pomocí spektrometru do spektrálního diagramu a následně ukládány do paměti počítače v digitální podobě. Jednotlivá spektra jsou následně analyzována s použitím již existujících knihoven spektrálních čar a pásů. Vyhodnocení a diskuze je zařazena na závěr kapitol popisujících jednotlivé experimenty.
dc.format 83 s. (77 940 znaků)
dc.format.extent 3728555
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nízkoteplotní plazma cs
dc.subject optická emisní spektrometrie cs
dc.subject plazmový reaktor cs
dc.subject Low-temperature plasma en
dc.subject optical emission spectrometry en
dc.subject plasma reactor en
dc.title Studium vlivu polymerních materiálů na složení plazmatu pomocí optické emisní spektrometrie
dc.title.alternative Influence of polymeric materials on plasma composition studied by optical emission spectroscopy
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Smolka, Petr
dc.date.accepted 2015-06-04
dc.description.abstract-translated This master theses is concerned with low-temperature plasma according to optical emission spektrometry. In individual experiments is analyzed the plasma created in flowing air, argon, oxygen, nitrogen or combinaton of them. The glow discharge is generated in chamber of plasma reactor. The choosing samples are positioned consecutively into the chamber. The settings of parameters of reactor are changed during experiments. The results of individual measurements are converted to spectral diagrams with support of spectrometer. The ones are saved to memory of computer in digital form. Then indivi-dual spectral diagrams are analyzed and compared with the existing library of spectral lines and bonds. The results of experiments are evaluated and discussed in conclusion of each experiment.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Výrobní inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Production Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34241
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
kaňát_2015_dp.pdf 3.555Mb PDF View/Open None
kaňát_2015_op.pdf 451.8Kb PDF View/Open None
kaňát_2015_vp.pdf 686.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account