Zvýšení využití kapacity drážkovaček v TES Vsetín, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zvýšení využití kapacity drážkovaček v TES Vsetín, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Melišík, Martin
dc.contributor.author Mackovík, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:50Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:50Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31160
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je zvýšení vyuţití kapacity dráţkovaček v TES Vsetín, s.r.o.. Stěžejní částí práce je analýza současného stavu na pracovišti drážkovaček a návrhy na efektivní zlepšení využití těchto pracovišť. V teoretické části jsou popsány metody a nástroje průmyslového inženýrství, které byly využity při práci na projektu diplomové práce. Praktická část obsahuje popis a zhodnocení současného stavu pracovišť, efektivity využití těchto pracovišť a jsou v ní uvedeny návrhy na zvýšení efektivity.
dc.format 86 s. (89 563 znaků)
dc.format.extent 4168354
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Normy a standardy cs
dc.subject snímkování činnosti operátora cs
dc.subject drážkování cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject kapacita stroje cs
dc.subject OEE cs
dc.subject Norms and standards en
dc.subject framework en
dc.subject grooving en
dc.subject efficiency en
dc.subject capacity machines en
dc.subject OEE en
dc.title Zvýšení využití kapacity drážkovaček v TES Vsetín, s.r.o.
dc.title.alternative Increased Capacity Utilization of Roll Groovers in TES Vsetín, s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bobák, Roman
dc.date.accepted 2015-05-18
dc.description.abstract-translated The topic of this diploma thesis is Increasing of capacity of Groove in TES Vsetín, Itd. The main part of thesis is analysis of current status of the workplace of Groove an suggestions for improvement of efficiency of these workplaces. The theoretical part describes methods of industral engineering used for the project of this diploma thesis. The practical part says about analysis of workplaces, efficiency of these workplaces and suggestions for improvement of this efficiency.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34562
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
mackovík_2015_dp.pdf 3.975Mb PDF View/Open None
mackovík_2015_op.docx 22.92Kb Unknown View/Open None
mackovík_2015_vp.docx 23.78Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account