Eliminace plýtvání na pracovišti dokončovny v hlavní výrobě OR v závislosti na toku plášťů z lisovny OR ve firmě Continental Barum s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Eliminace plýtvání na pracovišti dokončovny v hlavní výrobě OR v závislosti na toku plášťů z lisovny OR ve firmě Continental Barum s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pivnička, Michal
dc.contributor.author Masaryková, Kristína
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:50Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:50Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31161
dc.description.abstract Predložená diplomová práca sa zaoberá identifikáciou a následnou elimináciou plytvania na pracovisku vizuálnej kontroly na dokončovni OR v hlavnej výrobe v spoločnosti Continental Barum s. r. o. s využitím metód priemyslového inžinierstva. Cieľom projektu je zefektívnenie obsadenosti vizuálnej kontroly, vytvorenie "prestávkové-ho kalendára", zlepšenie pracovných podmienok a odstránenie nežiaduceho "vetrania li-sov". Funkčnosť navrhnutého riešenia je overená prostredníctvom simulačného modelu.
dc.format 98 s
dc.format.extent 3789498
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject plytvanie cs
dc.subject simulácia cs
dc.subject DMAIC cs
dc.subject "vetranie lisov" cs
dc.subject prestávkový kalendár cs
dc.subject waste en
dc.subject simulation en
dc.subject DMAIC en
dc.subject "pause calendar" en
dc.subject "ventilation of presses" en
dc.title Eliminace plýtvání na pracovišti dokončovny v hlavní výrobě OR v závislosti na toku plášťů z lisovny OR ve firmě Continental Barum s.r.o.
dc.title.alternative Eliminating Waste on Completion Workplace in OR Main Production depending on The Flow of Tires from OR Compression Workplace in Continental Barum s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Klusáček, Lukáš
dc.date.accepted 2015-05-18
dc.description.abstract-translated This Master's Thesis deals with the identification and subsequent elimination of waste in the visual inspection workplace in OR completion workplace in the main production in Continental Barum s. r. o. company using the methods of industrial engineering. The aim of the project is to increase the efficiency of visual inspection workplace occupan-cy, create the "pause calendar", improve working conditions and remove the undesirable "ventilation of presses". The functionality of the proposed solution is verified through si-mulation model.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34565
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
masaryková_2015_dp.zip 3.613Mb Unknown View/Open None
masaryková_2015_op.pdf 938.1Kb PDF View/Open None
masaryková_2015_vp.docx 22.95Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account