Racionalizace skladování a řízení zásob ve společnosti Niveko s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Racionalizace skladování a řízení zásob ve společnosti Niveko s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrušecká, Denisa
dc.contributor.author Škrabalová, Martina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:50Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:50Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31163
dc.description.abstract Diplomová práce je rozčleněna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje základní funkce skladů vč. manipulačních a přepravních jednotek. Pozornost je rovněž věnována zásobám a logistickým technologiím, díky-nímž je možné tyto zásoby řídit. V praktické části byla provedena analýza současného stavu skladování a zásobování ve společnosti Niveko s. r. o. Získané informace byly zpracovány a vyhodnoceny. Na základě těchto výstupů bylo navrženo několik doporučení na zefektivnění skladování a řízení zásob v podniku, které jsou podrobněji zpracovány v projektové části práce. Projektová část vychází z nedostatků, které byly identifikovány v analytické části. K odstranění prostojů, které vznikají zaměstnancům v logistickém úseku, byly představeny dva hlavní návrhy, jak tyto nedostatky odstranit nebo alespoň částečně eliminovat. Závěr práce patří ke zhodnocení celého projektu včetně vyčíslení nákladů na jeho realizaci.
dc.format 103 s. (108 260 znaků)
dc.format.extent 5864061
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sklad cs
dc.subject skladový systém cs
dc.subject zásoby cs
dc.subject prostoje cs
dc.subject 5S cs
dc.subject systém čárového kódu cs
dc.subject Warehouse en
dc.subject storage system en
dc.subject stock en
dc.subject downtime en
dc.subject 5S en
dc.subject barcode system en
dc.title Racionalizace skladování a řízení zásob ve společnosti Niveko s.r.o.
dc.title.alternative The Rationalization Of Storage And Invetory Management In The Company Niveko s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Němec, Dobroslav
dc.date.accepted 2015-05-19
dc.description.abstract-translated The thesis work is dividend into two main parts theoretical and practical. The theoretical part describes the basic functions of stores inc. handling and transport units. Attention is also paid to inventory and logistics technology, through-which it is possible to manage these stocks. In the practical part, an analysis of the current state of the storage and supply company NIVEKO Ltd. The information obtained were processed and evaluated. On the basis of these outcomes was proposed several recommendations to streamline warehousing and inventory management in the enterprise, which are further processed in the design part. Part of project based on the deficiencies that were identified in the analytical part. To siding from downtime that arise employees in the logistics sector, announced two major suggestions on how to remedy these deficiencies, or at least partially eliminated. Conclusion The work includes the evaluation of the entire project, including costings for implementing these proposed changes.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34596
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
škrabalová_2015_dp.pdf 5.592Mb PDF View/Open None
škrabalová_2015_op.docx 22.95Kb Unknown View/Open None
škrabalová_2015_vp.pdf 47.41Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account