Realizace projektu Lean Six Sigma ve firmě XY

DSpace Repository

Language: English čeština 

Realizace projektu Lean Six Sigma ve firmě XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pivodová, Pavlína
dc.contributor.author Osička, Jan
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:52Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:52Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31168
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá realizací Lean Six Sigma projektu ve firmě XY. V teoretické části jsou zpracována teoretická východiska, která jsou v následujících částech aplikována v praxi. Obsahem praktické části je zpracování reálného projektu, který je veden pomocí metodiky DMAIC. Analytická část zahrnuje fáze Definovat, Měřit a Analyzovat a jejím výstupem jsou navržená řešení k implementaci. Obsahem projektové části diplomové práce jsou fáze Zlepšit a Řídit a jejím výstupem je aplikace navrhnutých řešení.
dc.format 115 s. (112 927 znaků)
dc.format.extent 4665219
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Lean Six Sigma cs
dc.subject DMAIC cs
dc.subject MOST cs
dc.subject mapování toku hodnot cs
dc.subject MSA cs
dc.subject Lean Six Sigma en
dc.subject DMAIC en
dc.subject MOST en
dc.subject Value Stream Mapping en
dc.subject MSA en
dc.title Realizace projektu Lean Six Sigma ve firmě XY
dc.title.alternative Lean Sig Sigma Project Implementation in company XY
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrabal, Martin
dc.date.accepted 2015-05-19
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma thesis is the realization of Lean Six Sigma project in company XY. The theoretical part of the thesis defines terms and foundations used and implemented in further practical parts of the thesis. The content of practical part is the real project im-plementation managed by DMAIC method. The analytic part contents folowing sections of DMAIC method: Define, Measure and Analyze. The project part describes the two last section of DMAIC: Implement and Control, and is about implementation of suggested solutions found out in previous analytic part.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34656
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
osička_2015_dp.pdf 4.449Mb PDF View/Open None
osička_2015_op.docx 28.79Kb Unknown View/Open None
osička_2015_vp.docx 24.88Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account