Projekt tvorby konkurenční strategie obuvnické firmy BEVAP, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt tvorby konkurenční strategie obuvnické firmy BEVAP, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chovancová, Miloslava
dc.contributor.author Blahušová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:27:21Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:23Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/311
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá formulováním takové konkurenční strategie, která by co nejlépe napomohla efektivněji realizovat záměry společnosti na obuvnickém trhu. Teoretická část obsahuje teoretická doporučení při pohledu na definování konkurenční strategie s důrazem na konkurenční výhody a jejich zdroje. Základem praktické části je analýza současné situace v obuvnického průmyslu a analýza konkurenční prostředí firmy a stanovuje i další prvky konkurenční strategie. Na základě závěrů situační analýzy je navrhnuta vhodná konkurenční strategie pro úspěšný konkurenční boj a dosažení podnikových záměrů na tuzemském trhu. cs
dc.format 101 s., 7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3741654 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2011
dc.subject Konkurenceschopnost cs
dc.subject konkurenční výhoda cs
dc.subject konkurenční prostředí cs
dc.subject konkurenční strategie cs
dc.subject konkurent cs
dc.subject strategie nízkých nákladů cs
dc.subject odvětví cs
dc.subject trh cs
dc.subject Competitiveness en
dc.subject competitive advantage en
dc.subject competitive environment en
dc.subject competitive strategie en
dc.subject competitor en
dc.subject low costs strategy en
dc.subject branch en
dc.subject market en
dc.title Projekt tvorby konkurenční strategie obuvnické firmy BEVAP, s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of BEVAP Ltd competitive strategy creation en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Olejníková, Danuše
dc.date.accepted 2006-06-01
dc.description.abstract-translated This project of competitive strategy is designed to help BEVAP Ltd realize more effectively its intentions on footwear market. Theoretical part contains theoretical recommendations, which are: description of competition strategy with emphasis on competition advantages and their sources. In practical part we apply our theory in reallife situations. Practical part is based on analysis of current situation of footwear industry and competative environment of the company is analysed. Other elements of competitive strategy are determined. Based on the results of the situation analysis, a competitive strategy is suggested. It offers solutions for competing successfully and for achieving company's intentions on domestic market. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3770
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
blahušová_2006_dp.pdfBlocked 3.568Mb PDF View/Open
blahušová_2006_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
blahušová_2006_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account