Finanční analýza podniku ZVS-Enco a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza podniku ZVS-Enco a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jirčíková, Eva
dc.contributor.author Fedor, Marek
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:17:53Z
dc.date.available 2017-05-18T23:00:22Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3125
dc.description.abstract Táto bakalárska práca na tému finančná analýza sa zaoberá posúdením finančnej situácie podniku ZVS-Enco a.s. v Dubnici nad Váhom. Cieľom tejto práce je vyhodnotiť ekono-micko-hospodársku činnosť spoločnosti v období rokov 2003 až 2006 a navrhnúť prípadné zlepšenia a opatrenia. Práca je rozdelená na dve časti, teoretickú a praktickú. V teoretickej časti sú rozobrané a popísané jednotlivé metódy využívané pri vypracovávaní finančnej analýzy, v praktickej časti je vykonaný rozbor vybraných ukazovateľov finančnej analýzy a podľa dosiahnutých výsledkov sú navrhnuté prípadné odporúčania vedúce k zlepšeniu finančnej situácie. cs
dc.format 73 s., 7 s. obr. príloh cs
dc.format.extent 1098156 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2017
dc.subject finančná analýza cs
dc.subject ukazovatele zadlženosti cs
dc.subject pracovný kapitál cs
dc.subject ukazovatele rentability cs
dc.subject ekonomická pridaná hodnota cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject debt ratio en
dc.subject working capital en
dc.subject profitability ratio en
dc.subject economic value added en
dc.title Finanční analýza podniku ZVS-Enco a.s. cs
dc.title.alternative Financial analysis of ZVS-Enco a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Demel, Walter
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated This bachelor work about financial analysis deales with examination of financial situation in the ZVS-Enco a.s. company in Dubnica nad Vahom. The aim of this work is to evaluate company's economic activity from 2003 to 2006 and propose prospective improvements and precautions. The work is divided in two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, individual methods used in formulation of financial analysis are ana-lysed and described. In the practical part, analysis of selected indicators of financial analy-sis is performed and in accordance with adjusted results, prospective recommendations leading to improvement of financial situation are proposed. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 5993
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
fedor_2007_bp.pdfBlocked 1.047Mb PDF View/Open
fedor_2007_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
fedor_2007_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account