Vývoj veletržního areálu v historické retrospektivě - Brno

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vývoj veletržního areálu v historické retrospektivě - Brno

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlů, Dušan
dc.contributor.author Zedková, Irena
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:26:05Z
dc.date.available 2010-07-14T21:26:05Z
dc.date.issued 2007-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3147
dc.description.abstract Brněnské veletrhy a výstavy jsou chloubou evropského veletržního průmyslu. Jejich histo-rie je velmi bohatá. Počátky veletrhů a výstav ve městě Brně zasahují do dávné minulosti středověku. Současná situace brněnského výstavnictví je na velmi vysoké úrovni a do bu-doucna se můžeme těšit dalším a dalším jistě velice úspěšným veletržním akcím. Brněnské výstaviště je také jedním z nepropracovanějších projektů, co se konstrukce areálu a jednot-livých budov týče, není žádnou novinkou, že je nazýváno Stavbou století. Ať už vystavova-tel či návštěvník, každý před tímto kolosem musí smeknout. cs
dc.format 65 s., 12 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1814424 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject veletrh cs
dc.subject výstava cs
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject BVV a.s. cs
dc.subject audit cs
dc.subject fair en
dc.subject exhibition en
dc.subject marketing communication en
dc.subject BVV a.s. en
dc.subject audit en
dc.title Vývoj veletržního areálu v historické retrospektivě - Brno cs
dc.title.alternative FAIR DEVELOPEMENT IN HISTORICAL RETROSPECTIVE - BRNO en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Křížek, Zdeněk
dc.date.accepted 2007-06-04
dc.description.abstract-translated The trade fairs and expositions in Brno are the European trade fair industry's glory. Their history is very rich. The beginning of the trade fairs and expositions in Brno ascends to the long-ago medieval times. Present situation of Brno's expositions is on very high level and we could be likely to look forward to following and following (next and next) trade fairs events which will be successful for sure. Brno's exhibition area is also one of the most so-phisticated projects. According to the construction of the area and the particular buildings there is no new that they are titled as the Construction of the century. If it is mentioned the exhibitor or the visitor before this monolith must take hat off them. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4844
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
zedková_2007_bp.pdf 1.730Mb PDF View/Open
zedková_2007_vp.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open
zedková_2007_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account