[NEOBHÁJENO] Singles jako fenomén současného životního stylu

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Singles jako fenomén současného životního stylu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Pivodová, Lada
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:27:55Z
dc.date.available 2015-07-24T12:27:55Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31491
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje fenoménu singles, který se v dnešní společnosti vedle kohabitace stává stále častější formou životního stylu. Kromě samotného singles života se práce zabývá dospělostí v její tradiční podobě, ale také v podobě moderní. Právě moderní dospělost je jedním ze znaků transformace společnosti a postupné individualizace, toto téma je rovněž obsahem teoretické části. Druhá část práce je věnována vlastnímu výzkumnému šetření, které bylo provedeno na vzorku jedinců vykazujících znaky singles generace.
dc.format 73
dc.format.extent 1263737
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject fenomén singles cs
dc.subject dospělost cs
dc.subject individualizace cs
dc.subject partnerské vztahy cs
dc.subject phenomenon singles en
dc.subject adulthood en
dc.subject individualization en
dc.subject relationships en
dc.title [NEOBHÁJENO] Singles jako fenomén současného životního stylu
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Singles As a Phenomenon of Current Lifestyle
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated This bachelor work explores the phenomenon of singles that in today's society alongside cohabitation is becoming increasingly common form of lifestyle. In addition to the singles life work deals with maturity in its traditional form, but also in the form of modern. This modern adulthood is one of the signs of a gradual transformation of society and individualization, this topic is also in the theoretical part. The second part is devoted to the research, which was carried out on a sample of individuals exhibiting signs of singles generations.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37708
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24
local.subject mladí lidé cs
local.subject životní styl cs
local.subject young adults en
local.subject life style en


Files in this item

Files Size Format View Description
pivodová_2015_dp.pdf 1.205Mb PDF View/Open None
pivodová_2015_op.doc 52Kb Unknown View/Open None
pivodová_2015_vp.doc 56Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account