Získávání, výběr a příjem pracovníků ve společnosti ČSOB Pojišťovna a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Získávání, výběr a příjem pracovníků ve společnosti ČSOB Pojišťovna a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregar, Aleš
dc.contributor.author Motl, Vlastislav
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:28:50Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3154
dc.description.abstract Ve své diplomové práci jsem se zabýval získáváním, výběrem a přijímáním pracovníků ve společnosti ČSOB Pojišťovna a.s. V teoretické části práce jsem na základě literární pramenů definoval řízení lidských zdrojů, charakterizoval jednotlivé kroky systému získávání, výběru a přijímání pracovníků. V praktické části práce jsem provedl analýzu současného systému získávání, výběru a přijímání pracovníků v podmínkách společnosti ČSOB Pojišťovna, a.s. Na základě posouzení současného způsobu provádění výše uvedených činností, jsem navrhl konkrétní opatření, která by mohla vést ke zlepšení personální práce v analyzovaných oblastech. cs
dc.format 80 s., 13 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1605311 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2037
dc.subject Lidské zdroje cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject získávání pracovníků cs
dc.subject výběr pracovníků cs
dc.subject výběrový proces cs
dc.subject přijímání pracovníků cs
dc.subject Human resources en
dc.subject human resources management en
dc.subject acquisition of emploess en
dc.subject selection of em-ployees en
dc.subject selection process en
dc.subject recruitment of employees en
dc.title Získávání, výběr a příjem pracovníků ve společnosti ČSOB Pojišťovna a.s. cs
dc.title.alternative Acquisition, selection and recruitment of employees in ČSOB Pojišťovna a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vybíralová, Bohdana
dc.date.accepted 2007-06-05
dc.date.vskp-available 2037-05-04
dc.description.abstract-translated In my master thesis I mainly dealt with acquisition, selection and recruitment of employees in ČSOB Pojišťovna a.s. In the theoretical part of the thesis, which is based on technical literature, I presented the definition of human resources management and characterized all single steps in the general process of acquisition, selection and recruitment of employees. In the practical part, I worked out the analysis of above mentioned in ČSOB Pojišťovna a.s todays practices and suggested concrete improvements in respective areas. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6763
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
motl_2007_dp.pdfBlocked 1.530Mb PDF View/Open
motl_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
motl_2007_op.doc 1.481Mb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account