Inhibiční účinky extrahovatelných látek z jedlých květů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Inhibiční účinky extrahovatelných látek z jedlých květů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doležalová, Magda
dc.contributor.author Zemánková, Denisa
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:09Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:09Z
dc.date.issued 2015-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31557
dc.description.abstract Jedlé květy mají řadu pozitivních vlastností, mezi které lze řadit například antimikrobiální, antioxidační či léčivé účinky. Tato bakalářská práce je věnována zjišťování antimikrobiál-ních účinků extraktů jedlých květů, které byly připraveny pomocí Soxhletova extraktoru a vařením vzorku pod zpětným chladičem za použití různých extrakčních činidel. Extrakty získané optimalizovanou metodou byly dále testovány na jejich antimikrobiální účinky. K testování antimikrobiálních účinků byla využita disková difúzní metoda na vybrané grampozitivní a gramnegativní bakterie, kvasinky a plísně. Z výsledků je patrné, že extrakty z květů rostlin rodů Matricaria, Salvia a Monarda vykazují inhibiční účinky na grampozi-tivní bakterie a extrakty z květů rodu Hosta a Monarda působí inhibičně na některé z testovaných plísní a kvasinek.
dc.format 58 s. (87 684 znaků).
dc.format.extent 2485864
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject antimikrobiální účinky cs
dc.subject bioaktivní látky cs
dc.subject extrakty cs
dc.subject jedlé květy cs
dc.subject antimicrobial activity en
dc.subject bioactive compounds en
dc.subject extracts en
dc.subject edible flowers en
dc.title Inhibiční účinky extrahovatelných látek z jedlých květů
dc.title.alternative Inhibitory Activity of Extractable Compounds from Edible Flowers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mlček, Jiří
dc.date.accepted 2015-06-12
dc.description.abstract-translated Edible flowers have many positive qualities such as antimicrobial activity, antioxidant ac-tivity or medicinal effects. This bachelor thesis is focused on searching antimicrobial activi-ty of extracts from edible flowers, which were prepared by using Soxhlet extractor and by boiling the sample under reflux using various extraction agents. Extracts prepared by opti-mized method were further tested for their antimicrobial effects. Antimicrobial activity was tested on selected Gram-positive and Gram-negative bacteria, yeasts and moulds by disc diffusion method. The results show that extracts from flowers of plants of genera Matricar-ia, Salvia and Monarda have antimicrobial activity on Gram-positive bacteria and extracts from flowers of the genus Hosta and Monarda inhibit some of the tested fungi and yeasts.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení v gastronomii cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Management in Gastronomy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 37794
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-07


Files in this item

Files Size Format View Description
zemánková_2015_dp.pdf 2.370Mb PDF View/Open None
zemánková_2015_op.pdf 633.5Kb PDF View/Open None
zemánková_2015_vp.pdf 150.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account