Autorská kniha v digitálním věku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Autorská kniha v digitálním věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stránský, Bohuslav
dc.contributor.author Solčány, Matúš
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:09Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:09Z
dc.date.issued 2014-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31560
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je vytvoření prototypu vědecko-popularizační digitální knihy. Slovo kniha v tomto kontextu představuje abstraktní koncepci uzavřené sbírky vědomostí. Má jen minimální souvislost s knihou jako fyzickým objektem. Finálním produktem této práce je kniha, která existuje exkluzivne na internetu. V teoretické části se zabývám důvodmi pro popularizaci vědy, historií a současným stavem, V následující kapitole řeším integraci obrazu a obsahu. Také jsou zde uvedeny vizualizační nástroje a uzavírám médiem webu. Praktická čast se zabýva procesem samotné tvorby a technickými aspekty potřebnými k realizaci. Když není uvedeno jinak, jsou všechny citace a parafráze v téhle práci přeložené z anglického jazyka.
dc.format 57
dc.format.extent 26453341
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Popularizace vědy cs
dc.subject věda cs
dc.subject web cs
dc.subject internet cs
dc.subject digitální kniha cs
dc.subject science popularisation en
dc.subject science en
dc.subject web en
dc.subject internet en
dc.subject digital book en
dc.title Autorská kniha v digitálním věku
dc.title.alternative The Original Book in the Age of Digital Media
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Skácel, Václav
dc.date.accepted 2015-06-19
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor work is the creation of a prototype of a science-popularising digital book. The word book in this context means abstract concept of closed collection of information and has only minimal connection with a book as a physical object. The final product of this work is a book, exists exclusively on the internet. In theoretical part of this thesis I'm concerned with reasons for popularisation of science, history of science popularisation and current state of popularisation. In the next chapter I tackle integration of image and content, visualisation tools, and I conclude with the medium of the internet. Practical part in concerned with the process of creation a technical aspects needed for the realization of the project. If it is not stated otherwise, all citations and paraphrases in this work are translated from english language
dc.description.department Ateliér Digitální design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Digitální design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Digital Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 37797
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
solčány_2015_dp.pdf 25.22Mb PDF View/Open None
solčány_2015_op.doc 85Kb Unknown View/Open None
solčány_2015_vp.doc 87Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account