1. Teoretická část: Sportovní přenosy se zaměřením na Tour de France 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., kamera

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Sportovní přenosy se zaměřením na Tour de France 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., kamera

Show simple item record

dc.contributor.advisor Liebenberger, Július
dc.contributor.author Hronec, Ondrej
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:13Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:13Z
dc.date.issued 2014-12-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31583
dc.description.abstract Vo svojej práci sa zaoberám tvorbou prenosu a princípmi snímania cyklistických pretekov Tour de France s detailnejším zameraním na technickú a kreatívnu stránku kamerovej zlož-ky. Venujem sa tiež problematike snímania a šírenia digitálneho signálu v rôznych geogra-fických podmienkach, pričom z rozboru literatúry som dospel k záveru, ohľadom používa-nia dostupnej techniky vhodnej pre dané podmienky.
dc.format 34
dc.format.extent 1506124
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Tour de France cs
dc.subject Kamera cs
dc.subject Tvorba prenosu cs
dc.subject camera en
dc.subject Tour de France en
dc.subject the technical component en
dc.subject creating broadcast en
dc.title 1. Teoretická část: Sportovní přenosy se zaměřením na Tour de France 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., kamera
dc.title.alternative 1. Theoretical Part: Sports Broadcasting with Focus on Tour de France 2. Practica part: Audiovisual work or a thematic set of audiovisual works, minimum footage 10 mins, camera
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fandli, Juraj
dc.date.accepted 2015-06-17
dc.description.abstract-translated My thesis deals with the creating the broadcast and principles of shooting the Tour de France with focus on the technical and creative side of camera components. I dedicate also the issue of recording and transmission of digital signals in different geographical conditions, while from the literature I can make a conclusion about the using of available technology appropriate for the mentioned conditions.
dc.description.department Ateliér Audiovize
dc.thesis.degree-discipline Audiovizuální tvorba - Kamera cs
dc.thesis.degree-discipline Audiovisual Arts - Film Photography en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 37829
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
hronec_2015_dp.pdf 1.436Mb PDF View/Open None
hronec_2015_op.doc 95.5Kb Unknown View/Open None
hronec_2015_vp.doc 111.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account