1.Teoretická část: Velikost zobrazovacího zařízení a její vliv na přenos emoce 2. Praktická část: Tatyana

DSpace Repository

Language: English čeština 

1.Teoretická část: Velikost zobrazovacího zařízení a její vliv na přenos emoce 2. Praktická část: Tatyana

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fandli, Juraj
dc.contributor.author Otevřel, Ludvík
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:14Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:14Z
dc.date.issued 2015-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31584
dc.description.abstract Je zážitek ze sledování videa na mobilním telefonu stejně intenzivní ve srovnání se zhléd- nutím stejného obsahu v televizi nebo v kině? Určil jsem základní pojmy týkající se způso- bu projekce a přiřadil k nim jejich význam na emoci. Použil jsem výsledky tří existujících studií pro pochopení rozdílů mezi většími a menšími způsoby prezentace audiovizuálního díla. Ačkoli se na řadu otázek podařilo najít odpověď, současně zůstaly otázky, jejichž výsledek nebyl jednoznačný, případně vznikly nové, žádající si další prozkoumání.
dc.format 24 s.
dc.format.extent 1159621
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pohyb cs
dc.subject projekce cs
dc.subject velikost plátna cs
dc.subject mobilní zařízení cs
dc.subject Motion en
dc.subject Projection en
dc.subject screen size en
dc.subject mobile device en
dc.title 1.Teoretická část: Velikost zobrazovacího zařízení a její vliv na přenos emoce 2. Praktická část: Tatyana
dc.title.alternative 1. Theoretical Part: Projection Size and its Effect on Transmission of Emotion 2. Practical Part: Tatyana
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Komorný, Štefan
dc.date.accepted 2015-06-17
dc.description.abstract-translated Can we experience the same feeling of watching motion picture on cell phone as in cine- ma? I determined basic terms regarding the projection parameters and its relation to emoti- on. I used the results of three existing studies to understand differences between larger and smaller ways of presenting aidiovisual work. Despite of many questions have been answe- red, there still remained some which answer was not definite and also there have arosed new questions which need to be examinate further.
dc.description.department Ateliér Audiovize
dc.thesis.degree-discipline Audiovizuální tvorba - Kamera cs
dc.thesis.degree-discipline Audiovisual Arts - Film Photography en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 37835
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
otevřel_2015_dp.pdf 1.105Mb PDF View/Open None
otevřel_2015_op.docx 72.07Kb Unknown View/Open None
otevřel_2015_vp.doc 109Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account