1. Teoretická část: Technologické a umělecké postupy při výrobě dabingu 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., zvuková skladba

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Technologické a umělecké postupy při výrobě dabingu 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., zvuková skladba

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruda, Pavel
dc.contributor.author Schwarz, David
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:15Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:15Z
dc.date.issued 2014-12-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31589
dc.description.abstract Hlavním cílem této bakalářské práce je shrnutí technologických a uměleckých postupů při tvorbě dabingového díla. V celé práci se zabývám plnohodnotným uměleckým dabingem. V první polovině se věnuji převážně vysvětlení pojmů používajících se v dabingu a také technologického postupu v minulosti. Popisuji práci jednotlivých profesí a postup při výrobě. V druhé polovině se zaměřuji na dabing současnosti a jednotlivé kroky od překladu, po výběr herců až k výsledné mixáži.
dc.format 38 s.
dc.format.extent 1875192
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dabing cs
dc.subject překlad cs
dc.subject úprava dialogů cs
dc.subject mixáž cs
dc.subject dubbing en
dc.subject translation en
dc.subject dialogue editing en
dc.subject mix en
dc.title 1. Teoretická část: Technologické a umělecké postupy při výrobě dabingu 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., zvuková skladba
dc.title.alternative 1. Theoretical Part: Technological and Artistic Practices in Dubbing 2. Practical Part: Audiovisual Work or Thematic Set of Audiovisual Works. Length at least 10 mins., sound composition
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Grečnár, Ján
dc.date.accepted 2015-06-17
dc.description.abstract-translated The main goal of this bachelor thesis is to complete informations about technological and artistic practises in dubbing production. In the whole work I am focusing on full-fledged artistic dubbing. In first half I am mostly explaining meanings of words which are used in dubbing and also I am explaining technological advancement of dubbing in the past. I describe the work of every profession and production methods. In the second half I am focusing on current dubbing and on every step from translating through choosing of actors until final mixing.
dc.description.department Ateliér Audiovize
dc.thesis.degree-discipline Audiovizuální tvorba - Zvuková skladba cs
dc.thesis.degree-discipline Audiovisual Arts - Sound Editing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 37843
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
schwarz_2015_dp.pdf 1.788Mb PDF View/Open None
schwarz_2015_op.doc 59Kb Unknown View/Open None
schwarz_2015_vp.doc 112Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account