Dětská hračka

DSpace Repository

Language: English čeština 

Dětská hračka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovařík, Vladimír
dc.contributor.author Krnáčová, Klára
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:15Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:15Z
dc.date.issued 2014-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31591
dc.description.abstract Dětská hračka. Tak zní téma diplomové práce, která by nám měla dát možnost přenést se zpět v čase a nabídnout nám pohled do světa plného bezmezné upřímnosti, tekmer nulové míry odpovědnosti, pevného pocitu nedotknutelnosti plného přátelství. Do dob boje proti polednímu spánku, míse špenátu či jakýmkoliv zákazem. Do doby kdy jediné co nás zajímalo byla hra. V teoretické části se věnuji chápání krásného životního období, jakým dětství bezpochyby je, v průběhu lidských dějin. Postupně se dostávám k seznámení s cílovou skupinou a tedy dětmi. Nabízím poznání jejich vývoje z pohledů různých vědeckých oborů. Stejným způsobem postupuji i v následující kapitole, která se týká hry. V té další se zas přibližuji problematice hračky. Čtenáři přibližuji minulé životy hračky dokud se dostanu k té současné abych mohla popsat její materiálové varianty. V praktické části se snažím čtenáře ponořit do tajů mé mysli. Provádím ho vývojem mého návrhu, vyprávím příběh o tom jak se hračka zrodila. Dozvíme se kde se celé snažení začalo a kde se nopak skončilo. Praktická část samozřejmě obsahuje seznámení se s hlavním záměrem, základními principy, nabízenými řešeními problémů ...
dc.format 73 s. (93 028)
dc.format.extent 6126140
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hračka cs
dc.subject hra cs
dc.subject dítě cs
dc.subject děti cs
dc.subject dětství cs
dc.subject stavebnice cs
dc.subject skládání cs
dc.subject motorika cs
dc.subject dřevo cs
dc.subject pěna cs
dc.subject toy en
dc.subject play en
dc.subject child en
dc.subject children en
dc.subject childhood en
dc.subject building bloks en
dc.subject building en
dc.subject motor skills en
dc.subject wood en
dc.subject foam en
dc.title Dětská hračka
dc.title.alternative The Children's Toy
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slovák, Patrik
dc.date.accepted 2015-06-17
dc.description.abstract-translated Children's toys. That is worded topic of the thesis that we would be offered the option to transfer back in time and gives us insight into a world full of boundless sincerity, almost zero degree of responsibility, a solid sense of inviolability full of friendship. In times of refusing Afternoon sleep, a bowl of spinach or any prohibitions. By the time when the only thing we wanted was a play. The theoretical part is focused on understanding the wonderful period of life in which childhood is undoubtedly in the time of human history. Gradually getting acquainted with the target group and thus children. I offer knowledge of their development from the perspective of different scientific disciplines. In the same way to proceed in the next chapter dedicated to the game. At the following chapter I am approaching the issue of toys. I introduce the reader to pass lives of toys until I get him to the current one so that I could describe the material variants. In the practical part I try to immerse the reader into the secrets of my mind. I perform the development of my proposal, tells the story of how the toy was born. We find out where the whole effort started and where it ended. The practical part includes getting to know with main purpose, basic principles and offered solutions to problems...
dc.description.department Ateliér 3D design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - 3D design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - 3D Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 37859
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
krnáčová_2015_dp.pdf 5.842Mb PDF View/Open None
krnáčová_2015_op.doc 87.5Kb Unknown View/Open None
krnáčová_2015_vp.doc 85Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account