Návrh a optimalizace technologického procesu montáže automobilového světlometu.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh a optimalizace technologického procesu montáže automobilového světlometu.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubalčík, Marek cs
dc.contributor.author Smitalová, Marcela cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:28:23Z
dc.date.available 2010-07-13T11:28:23Z
dc.date.issued 2006-05-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/315
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou montáže automobilového světlometu. Je zaměřena na optimalizaci montáže z hlediska zvýšení automatizace, produktivity práce na montážní lince a snížení času potřebného k vyrobení světlometu navržením nové koncepce montážní linky. Součástí práce je seznámení s problematikou konstrukce světlometu a metodami montáže. Cílem je namodelovat montáž automobilového světlometu, která by svou schopností produkce byla v porovnání se současnou metodou produktivnější. cs
dc.format 77 s., 19 s. příloh. cs
dc.format.extent 1534122 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject headlamps en
dc.subject automatization en
dc.subject new conception of assembly line en
dc.subject světlomet cs
dc.subject automatizace cs
dc.subject koncepce montáže cs
dc.title Návrh a optimalizace technologického procesu montáže automobilového světlometu. cs
dc.title.alternative Proposal and optimalization of headlamp assembly technology process en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kolčava, Karel cs
dc.date.accepted 2006-06-08 cs
dc.description.abstract-translated This work deals with problems of headlamps assembly. It's specialized on assembly optimalization from the standpoint of improving automatization productivity on assembly line and cutting-down the time needed to produce a headlamp by proposing a new conception of assembly line. Goal of this work is to create a model of headlamps assembly, which would be more productive in comparsion with the present methods. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3775
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
smitalová_2006_dp.pdfBlocked 1.463Mb PDF View/Open
smitalová_2006_vp.doc 39Kb Microsoft Word View/Open
smitalová_2006_op.pdf 558.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account