Projekt zlepšení logistických činností ve firmě BUKOTEC s.r.o. v souvislosti s přístavbou nových prostor

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zlepšení logistických činností ve firmě BUKOTEC s.r.o. v souvislosti s přístavbou nových prostor

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubíčková, Martina
dc.contributor.author Gargulák, Petr
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:18Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:18Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31607
dc.description.abstract Předmětem této diplomové práce je snaha o zlepšení logistických činností v souvislosti s přístavbou nových prostor ve firmě BUKOTEC s. r. o. Cílem práce je navržení nového systému skladování a prostorového uspořádání uvnitř podniku, pro zajištění větších kapacit a efektivnějších operací se zásobami. Práce je rozčleněna na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. Teoretická část zachycuje poznatky z oblasti logistiky, skladování, zásob a výroby. Tato část je dále rozšířena o problematiku investiční činnosti. Praktická část se zaobírá popisem, celkovým sortimentem a ekonomickou situací společnosti. Na základě provedené analýzy současného systému skladování a řízení zásob práce obsahuje návrh přístavby nového skladu s důrazem na zefektivnění logistických a výrobních procesů. Závěr práce obsahuje zhodnocení přínosu projektu s ohledem na ekonomickou stránku.
dc.format 86 s. (131 140 znaků)
dc.format.extent 5042644
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Logistika cs
dc.subject skladování cs
dc.subject investice cs
dc.subject návratnost cs
dc.subject zásoby cs
dc.subject Logistics en
dc.subject Stock en
dc.subject Storage en
dc.subject Investment en
dc.subject Investment Recovery en
dc.title Projekt zlepšení logistických činností ve firmě BUKOTEC s.r.o. v souvislosti s přístavbou nových prostor
dc.title.alternative Improving of Logistic Activities Connected with Building Extension in Company BUKOTEC s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vinklárek, Radim
dc.date.accepted 2015-05-27
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is the effort to improve logistic activities in connection with building extension in the company BUKOTEC Ltd. The aim of this thesis is to suggest new storage system and inner space organization in the company to provide larger space capacity and more effective stock operations. The thesis is divided in two parts theoretical and practical. The theoretical part describes findings in the area of logistic, storage, stock and production. This part is also broadened with investment activities issues. The practical part deals with description, total product range and economic situation of the company. Based on the performed analysis of current storage system and stock manage-ment, the thesis contains suggestion of building new warehouse emphasizing more effec-tive logistic and production processes. The conclusion contains evaluation of the project benefits with respect to the economic side.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37916
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
gargulák_2015_dp.pdf 4.809Mb PDF View/Open None
gargulák_2015_op.pdf 509.5Kb PDF View/Open None
gargulák_2015_vp.docx 27.12Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account