1. Teoretická část: Fotografie inspirovaná renesančními a barokními malířskými mistry 2. Praktická část: a) Sběratelé b) From the Garden

DSpace Repository

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Fotografie inspirovaná renesančními a barokními malířskými mistry 2. Praktická část: a) Sběratelé b) From the Garden

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stanická, Silvie
dc.contributor.author Tichá, Markéta
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:23Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:23Z
dc.date.issued 2014-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31635
dc.description.abstract Tato práce se zaměřiuje na fotografii ovlivněnou renesanční a barokním malířstvím. Pojednávám zde o autorech, kteří znovuobjevují kouzlo šerosvitu, sfumata a snaží se ve své fotografické tvorbě napodobit atmosféru mistrovských děl Fra Angelica, Alessandra Botticelliho, Michelangela Buonarrotiho a dalších. Prozkoumávám podněty k inspiraci a jejich aplikaci ve fotografiích. Studuji jednotlivé autory a jejích přístupy k danému tématu. Vyhledávám nejzajímavější způsoby fotografické interpretace renesančních a barokních principů i konkrétních malířských děl. Porovnávám různorodost a originalitu v daných zpracováních a vyzdvihuji jednotlivé aspekty jako způsob osvětlení, zvolené prostředí, rekvizity, adjustaci aj. Zamýšlím se také nad zpracováním mytologických či světských témat a vystižením atmosféry zmíněných slohů. Zároveň také provádím komparace vybra-ných fotografů a jejich tvorby ovlivněné renesančním a barokním malířstvím.
dc.format 143 s.
dc.format.extent 765753224
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject baroko cs
dc.subject renesance cs
dc.subject inspirace cs
dc.subject šerosvit cs
dc.subject malba cs
dc.subject fotografie cs
dc.subject mytologie cs
dc.subject křes-ťanství cs
dc.subject Antika cs
dc.subject šerosvit cs
dc.subject perspektiva cs
dc.subject interpretace cs
dc.subject Baroque en
dc.subject Renaissance en
dc.subject inspiration en
dc.subject chiaroscuro en
dc.subject painting en
dc.subject photography en
dc.subject mythology en
dc.subject Christianity en
dc.subject Antiquity en
dc.subject perspective en
dc.subject interpretation en
dc.title 1. Teoretická část: Fotografie inspirovaná renesančními a barokními malířskými mistry 2. Praktická část: a) Sběratelé b) From the Garden
dc.title.alternative 1. Theoretical part: Photography Inspired by Renaissance and Baroque Master Painters 2. Practical part: a) Catalogue of Collectors b) From the Garden
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dias, Pavel
dc.contributor.referee Tůmová, Vendula
dc.date.accepted 2015-06-17
dc.description.abstract-translated This thesis deals with photography influenced by Renaissance and Baroque paintings. In the thesis are presented authors who rediscover the magic of chiaroscuro, sfumato and their aim to imitate the atmosphere of masterpieces by Fra Angelico, Alessandro Botticelli, Michelangelo Buonarroti and others. The particular impulses of inspiration and its applica-tion in photography are explored in the thesis. And the individual authors and their atti-tudes towards the topic are assessed as well. The thesis seeks after the most interesting manners of Renaissance and Baroque principles and concrete paintings' photographic in-terpretations. The diversity and originality of different types of elaboration are compared and distinct aspects, such as illumination, selected setting, props or alignment are empha-sized. The elaboration of mythological or secular topics is considered together with the capturing of the above mentioned styles' atmosphere. Concurrently, selected photogra-phers and their work influenced by Renaissance and Baroque paintings are compared.
dc.description.department Ateliér Reklamní fotografie
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Reklamní fotografie cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Advertising Photography en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 38007
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
tichá_2015_dp.zip 730.2Mb Unknown View/Open None
tichá_2015_op.doc 102Kb Unknown View/Open None
tichá_2015_vp.doc 104.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account