Problémy a rizika malých a středních podniků při realizaci projektů financovaných z fondů Evropské unie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problémy a rizika malých a středních podniků při realizaci projektů financovaných z fondů Evropské unie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Odler, David
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:24Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:24Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31637
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se soustředí na analýzu chyb a problémů v dotačním procesu jak ze strany podnikatelů, tak prováděcích orgánů. Cílem práce je tyto chyby a problémy sumari-zovat a určit doporučení k jejich omezení. Problematika je zkoumána dotazníkovým šetře-ním, ve kterém úspěšní příjemci dotace identifikovali největší omezení v dotačním procesu. Na bázi analýzy working planů k jednotlivým dotačním programům je v práci rozebrán i Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, s cílem podat podnika-telům krátký přehled dostupných programů podpory. Produktem práce je webová stránka, ve které jsou obsažena doporučení pro správný postup při realizaci dotačního projektu.
dc.format 87 s.
dc.format.extent 2967467
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject MSP cs
dc.subject dotace cs
dc.subject malé a střední podniky cs
dc.subject projektový management cs
dc.subject OPPIK cs
dc.subject SME en
dc.subject Grants en
dc.subject Small and Medium Entrepreneurship en
dc.subject project management en
dc.subject OPPIK en
dc.title Problémy a rizika malých a středních podniků při realizaci projektů financovaných z fondů Evropské unie
dc.title.alternative Problems of Small and Medium Enterprises with Projects Financed from the European Union Funds
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří
dc.date.accepted 2015-06-03
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is aimed to find out common mistakes and problems in grant process with those entrepreneurs had to get through and suggest a solution for either them and for performing part of the process (Ministry of trade and industry). This issue is was researched on a basis of a questionnaire, in which the successful beneficiaries identify the most uneasy parts of the grant process. Also entrepreneurs could find in this work a brief insight into an Operational program Entrepreneurship and innovations for competitiveness, which was built upon working programs of each programme. As a product of this thesis there is also a web page that contains relevant suggestions for the entrepreneurs, how to proceed within their grant process.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Management and Economics in Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 38012
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
odler_2015_dp.pdf 2.829Mb PDF View/Open None
odler_2015_op.docx 26.95Kb Unknown View/Open None
odler_2015_vp.docx 27.25Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account