1. Teoretická část: Rozdílné producentské cesty 2. Praktická část: Audiovizuální soubor s názvem "Zoostory", celková délka minimálně 20 minut, produkce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Rozdílné producentské cesty 2. Praktická část: Audiovizuální soubor s názvem "Zoostory", celková délka minimálně 20 minut, produkce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Berčík, Pavel
dc.contributor.author Suchanková, Monika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:25Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:25Z
dc.date.issued 2014-12-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31644
dc.description.abstract Tato práce si klade za cíl charakterizovat postavu filmového producenta na poli české ki-nematografie. Sleduje vývoj postavy producenta od historie po současnost, vymezuje zá-kladní pojm z výroby kinematografieckého díla a popisuje všechny fáze výro-by celovečerního filmu. S producentem souvisí také filmové financování, zde vymezuji zá-kladní zdroje a strategie. Větší prostor věnuji také distribuci, která je pro další životnost celovečerního filmu klíčová. Teoretická část je podložena rozhovory s odborníky z praxe.
dc.format 91 s. (141 116 znaků)
dc.format.extent 1927994
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject producent cs
dc.subject producenství cs
dc.subject produkce cs
dc.subject filmová distribuce cs
dc.subject filmová propagace cs
dc.subject Miloš Havel cs
dc.subject financování filmu cs
dc.subject historický vývoj filmové výroby cs
dc.subject distribuční společnosti cs
dc.subject Státní fond kinematografie cs
dc.subject Jan Svěrák cs
dc.subject Petr Oukropec cs
dc.subject producer en
dc.subject production en
dc.subject film distribution en
dc.subject film promotion en
dc.subject Miloš Havel en
dc.subject film financing en
dc.subject historical development of film production en
dc.subject distribution companies en
dc.subject State cinematography fund en
dc.subject Jan Svěrák en
dc.subject Petr Oukropec en
dc.title 1. Teoretická část: Rozdílné producentské cesty 2. Praktická část: Audiovizuální soubor s názvem "Zoostory", celková délka minimálně 20 minut, produkce
dc.title.alternative 1. Theoretical Part: Different Approaches to Production 2. Practical Part: "Zooostory" (working title) - an audiovisual assemblage, minimum length 20 minutes, production manager
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Horák, Petr
dc.date.accepted 2015-06-16
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is to characterize the role of a film producer in Czech cinematog-raphy. It monitors the evolution of the producer's role throughout history up to the present day, defines the basic concepts surrounding the creation of a cinematographic work and summarizes all the steps of creating a feature film. Film financing is an important part of the producer's role, this thesis analyses some basic resources and strategies. More of the work is then focused on distribution, a crucial part of the feature film lifecycle. The theo-retical part of this thesis is based on interviews with professionals, experienced in this field.
dc.description.department Ateliér Audiovize
dc.thesis.degree-discipline Produkce cs
dc.thesis.degree-discipline Film Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 38032
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
suchanková_2015_dp.pdf 1.838Mb PDF View/Open None
suchanková_2015_op.docx 77.89Kb Unknown View/Open None
suchanková_2015_vp.doc 108Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account