Program rozvoje města Napajedla

DSpace Repository

Language: English čeština 

Program rozvoje města Napajedla

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Urbanová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:35:07Z
dc.date.available 2010-07-14T21:35:07Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3173
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je Program rozvoje města Napajedla. Jejím cílem je diagnostikovat rozvojové problémy a předpoklady analyzovaného území a následně navrhnout katalog projektů, vycházející ze zjištěných dat. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to teoretické a praktické. V první části je uveden legislativní rámec a dále jsou vymezeny základní pojmy vztahující se k problematice programů rozvoje. Část praktická obsahuje identifikaci území, socioekonomickou analýzu a z ní vycházející SWOT analýzu. V návrhové části je uveden strategický cíl, rozvojové cíle a k nim příslušné priority a opatření. V závěru práce pak katalog projektů. cs
dc.format 115 s., 18 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2317770 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject program rozvoje cs
dc.subject město Napajedla cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategický cíl cs
dc.subject rozvojové cíle cs
dc.subject opatření cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject development programme en
dc.subject the town of Napajedla en
dc.subject socioeconomic analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategic target en
dc.subject development targets en
dc.subject arrangements en
dc.subject catalogue of projects en
dc.title Program rozvoje města Napajedla cs
dc.title.alternative The development programme of the town of Napajedla en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated The main topic of this dissertation work is The development programme of the town of Napajedla. Its goal is to diagnose problems and possibilities of development of analysed municipal territory and consequently to propose catalogue of projects, that agrees with detections. The structure of the work has two main parts, theoretical and practical. The theoretical part is concerned with legislature of these spheres and description of basic concepts. The practical part focuses territory identification, socioeconomic analysis and SWOT analysis. In the design part is presented strategic target, development targets and corre-sponding arrangements. At the close is presented catalogue of projects. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5646
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
urbanová_2007_bp.pdf 2.210Mb PDF View/Open
urbanová_2007_vp.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open
urbanová_2007_op.doc 45Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account