1. Teoretická část: Kontrast technické kvality videí a diváckého přístupu v prostředí internetu 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 20 min., kamera

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Kontrast technické kvality videí a diváckého přístupu v prostředí internetu 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 20 min., kamera

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fandli, Juraj
dc.contributor.author Perout, Jan
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:42Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:42Z
dc.date.issued 2014-12-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31749
dc.description.abstract Rozevírající se nůžky mezi filmaři a konzumenty obsahu na internetu, co se technické kvali-ty týče, jsou pro mne stěžejním tématem. Na jedné straně obrovský nárůst technických možností a kvality produkovaného videa a na straně druhé nezájem běžných diváků o kva-litní obraz u sledovaných audiovizuálních děl. V rámci migrace diváků z kin a od televize na internet se mění divácké zvyklosti a také preference. Zaměřím se tedy zejména na vztah diváků k obrazové kvalitě sledovaného videa prostřednictvím internetu.
dc.format 62
dc.format.extent 3285907
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Video cs
dc.subject internet cs
dc.subject technická kvalita cs
dc.subject HD cs
dc.subject 4K cs
dc.subject UHD cs
dc.subject Youtube cs
dc.subject divák cs
dc.subject trendy cs
dc.subject Video en
dc.subject internet en
dc.subject technical quality en
dc.subject HD en
dc.subject 4K en
dc.subject UHD en
dc.subject Youtube en
dc.subject viewer en
dc.subject trends en
dc.title 1. Teoretická část: Kontrast technické kvality videí a diváckého přístupu v prostředí internetu 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 20 min., kamera
dc.title.alternative 1. Theoretical Part: Contrast Between the Technical Quality of Videos and Behaviour of Viewers on the Internet 2. Practical Part: Audiovisual Work or Thematic Set of Audiovisual Works. Minimum length 20 mins., director of photography
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hardoš, Jozef
dc.date.accepted 2015-06-18
dc.description.abstract-translated The widening gap between filmmakers and consumers of content on the Internet as the tech-nical quality is concerned is for me the central theme of this thesis. On the one hand, a huge increase in technical capabilities and quality of produced video and on the other hand disinte-rest of ordinary viewers about picture quality on audiovisual works. As part of the migration of viewers from cinemas and television to the Internet is changing viewers behavior and pre-ferences. So I will focus mainly on the attitude of the audience to the picture quality of video watched via the Internet.
dc.description.department Ateliér Audiovize
dc.thesis.degree-discipline Audiovizuální tvorba - Kamera cs
dc.thesis.degree-discipline Audiovisual Arts - Film Photography en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 38194
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
perout_2015_dp.pdf 3.133Mb PDF View/Open None
perout_2015_op.doc 73.5Kb Unknown View/Open None
perout_2015_vp.doc 112Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account