Volný objekt na téma proměna

DSpace Repository

Language: English čeština 

Volný objekt na téma proměna

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stanický, Petr
dc.contributor.author Hercíková, Michaela
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:43Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:43Z
dc.date.issued 2014-12-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31756
dc.description.abstract Hlavní inspirací pro mou bakalářskou práci se stalo studium a hledání spojitostí mezi mým tělem a vesmírem. Především se zaměřuji na souhvězdí. Vycházím ze starého způsobu zakreslování. Kdy astronomové a mořeplavci kvůli orientaci mapovali noční oblohu tím, že propojovali hvězdy do různých obrazců. Mým vesmírem se stalo tělo a hvězdy jsou zastoupeny mateřskými znaménky. Kromě klasického zakreslování, se snažím přijít na nové způsoby spojování hvězd, v mém případě pih, do různých tvarů nebo symbolů. Cílem se pro mne stalo vytvoření světelné instalace, která promítne souhvězdí do prostoru.
dc.format 44s (43396)
dc.format.extent 1703778
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vesmír cs
dc.subject mateřská znaménka cs
dc.subject souhvězdí cs
dc.subject mapping cs
dc.subject světelná instalace cs
dc.subject universe en
dc.subject birthmarks en
dc.subject constellation mapping en
dc.subject light installation en
dc.title Volný objekt na téma proměna
dc.title.alternative Free on the Theme of Metamorphosis
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Plecháč, Jan
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated The main inspiration for my bachelor thesis became a study and search for connection between my body and the universe. Mainly I focus on the constellation. I come from the old way of charting. When astronomers and sailors for orientation mapping the night sky that interlink stars in different shapes. My universe became flesh, and the stars are represented birthmarks. Besides the classical plotting, trying to figure out new ways of connecting the stars, in my case, freckles, in various shapes and symbols. The aim for me was the creation of the installation, which translates into the constellation space.
dc.description.department Ateliér Design skla
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Design skla cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Glass Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 38206
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
hercíková_2015_dp.pdf 1.624Mb PDF View/Open None
hercíková_2015_op.pdf 136.7Kb PDF View/Open None
hercíková_2015_vp.pdf 764.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account