Zhodnocení vývoje finanční situace firmy Interhotel Moskva a.s. v letech 2002-2005 pro další finanční rozhodování.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zhodnocení vývoje finanční situace firmy Interhotel Moskva a.s. v letech 2002-2005 pro další finanční rozhodování.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klívar, Robert
dc.contributor.author Hozík, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:35:46Z
dc.date.available 2010-07-14T21:35:46Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3176
dc.description.abstract Obsahem této bakalářské práce je vývoj finanční situace firmy Interhotel Moskva, a.s. v letech 2002 - 2005, které je provedeno na základě metod finanční analýzy. Podkladem pro vypracování byly informace z účetních výkazů a výročních zpráv společnosti, informace čerpané z odborné literatury a internetových zdrojů. Cílem je zhodnotit vývoj společnosti v čase a nastínit možnosti dalšího finančního rozhodování vedoucího k nastolení či udržení finanční stability a finančního zdraví podniku. cs
dc.format 73 cs
dc.format.extent 883951 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject finanční zdraví cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject rozdílové ukazatele cs
dc.subject finanční poměrové ukazatele cs
dc.subject metody finanční analýzy cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject financial health en
dc.subject absolute indicators en
dc.subject balance indicators en
dc.subject finacial ratio en
dc.subject methods of financial analysis en
dc.title Zhodnocení vývoje finanční situace firmy Interhotel Moskva a.s. v letech 2002-2005 pro další finanční rozhodování. cs
dc.title.alternative Evaluation of financial situation of company Interhotel Moskva over the years 2002 - 2005 for further financial desicions-making. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is about evaluation of the financial situation of company Interhotel Moskva, a.s. over the years 2002 - 2005, based on the financial analysis. I got all the information for this work from the company accounting statements and annual reports, from the specialist literature, and the Internet sources. The main goal is evaluation of company progress in terms of time and outlining possibilities of further financial desicions-leading to establishing financial stability and financial health of the company. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4679
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
hozík_2007_bp.pdf 863.2Kb PDF View/Open
hozík_2007_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
hozík_2007_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account