Analýza systému vyhledávání a výběru zaměstnanců pro Siemens Elektromotory, s.r.o., Mohelnice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza systému vyhledávání a výběru zaměstnanců pro Siemens Elektromotory, s.r.o., Mohelnice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Bobišová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:36:02Z
dc.date.available 2010-07-14T21:36:02Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3177
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou vyhledávání a výběru zaměstnanců ve společnosti Siemens Elektromotory, s.r.o. v Mohelnici. V první části se zaměřuji na teoretické poznatky z odborné literatury. Ve druhé části se zaměřuji na analýzu celého systému vyhledávání a výběru zaměstnanců a rozborem metod a procesů, které daná firma používá v personálním úseku. Závěrečná část je věnována posouzení úrovně získaných poznatků a navržení případných zlepšení, která by mohla být firmě v budoucnu nápomocna. cs
dc.format 75 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1419343 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject plánování cs
dc.subject vyhledávání cs
dc.subject získávání a výběr zaměstnanců cs
dc.subject výběrové řízení cs
dc.subject personální agentury cs
dc.subject spolupráce s odbornými školami cs
dc.subject executive search cs
dc.subject planning en
dc.subject searching en
dc.subject getting and selecting workers en
dc.subject selection procedure en
dc.subject personal placement services en
dc.subject cooperation with special schools en
dc.subject executive search en
dc.title Analýza systému vyhledávání a výběru zaměstnanců pro Siemens Elektromotory, s.r.o., Mohelnice cs
dc.title.alternative Analysis of the system seeking and selecting workers at the firm Siemens Elektromotory, s.r.o., Mohelnice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Matošková, Jana
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated I am dealing with problems of searching and seeking workers in the company Siemens Elektromotory, s.r.o. in Mohelnice in my bachelory thesis. Firstly I am focusing principally on theoretical pieces of knowledge from special literature. I am focusing on the analysis all system of searching and seeking workers and disection of methods and processes, which this firm uses in personnel section in the second part. Final part regards to examination of level of gained finding and proposition by innovations, which would be helpful to firm in the future. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6738
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
bobišová_2007_bp.pdfBlocked 1.353Mb PDF View/Open
bobišová_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
bobišová_2007_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account