Návrh komunikačních aktivit pro snowboardovou firmu Frople

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh komunikačních aktivit pro snowboardovou firmu Frople

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prachař, Štěpán
dc.contributor.author Střelec, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:36:56Z
dc.date.available 2010-07-14T21:36:56Z
dc.date.issued 2007-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3180
dc.description.abstract Tato diplomová práce se věnuje specifickému stylu a pojetí komunikace značek skateboardového a snowboardového průmyslu. Praktická část představuje historicko-kulturní kontext boardových sportů včetně specifik cílové skupiny. Životní filozofie a styl spotřebitelů se významným způsobem promítá do marketingových komunikací značek působících v tomto odvětví. Cílem této práce je návrh vhodné komunikační strategie pro českou snowboardovou firmu Frople. Ta vychází především z analýzy konkurenčního prostředí. Řešení pro malou českou firmu představují dva návrhy kampaně z nichž každá vychází z jiných nároků na rozpočet. cs
dc.format 86 s. 2 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1623709 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketingový mix cs
dc.subject oděvní průmysl cs
dc.subject propagace cs
dc.subject značka cs
dc.subject image cs
dc.subject segmentace cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject kultura cs
dc.subject subkultura cs
dc.subject sociální skupina cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject snowboard cs
dc.subject skateboard cs
dc.subject propagační kampaň cs
dc.subject Frople cs
dc.subject Marketing mix en
dc.subject clothing industry en
dc.subject promotion en
dc.subject brand en
dc.subject image en
dc.subject segmentation en
dc.subject target group en
dc.subject culture en
dc.subject subculture en
dc.subject social group en
dc.subject competition en
dc.subject snowboard en
dc.subject skateboard en
dc.subject advertising campa-ign en
dc.subject Frople en
dc.title Návrh komunikačních aktivit pro snowboardovou firmu Frople cs
dc.title.alternative Advertising campaign for czech snowboard company Frople en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Podlešák, Petr
dc.date.accepted 2007-06-04
dc.description.abstract-translated This dissertation is devoted to specific style and conception of brand communication in skateboarding and snowboarding industry. The practical part presents historical and cultural context of boarding sports, including their specific target groups. The philosophy and lifestyle of consumers is significantly reflected in marketing communications of brands in this business branch. The aim of this dissetation is to prepare suitable communication strategy for Czech snowboard brand Frople. This, above all comes out from analysis of competition environment. Treatment for this small Czech company present two campaign concepts, where each of them respects different budget requierements. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4917
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
střelec_2007_dp.pdf 1.548Mb PDF View/Open
střelec_2007_vp.doc 70Kb Microsoft Word View/Open
střelec_2007_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account