Edukační hra

DSpace Repository

Language: English čeština 

Edukační hra

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Pavel
dc.contributor.author Galovská, Veronika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:56Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:56Z
dc.date.issued 2014-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31816
dc.description.abstract Hlavným cieľom bakalárskej práce je vytvorenie aplikácie na podporu učiva prvých ročníkov základných škôl. Aplikácia je koncipovaná ako príbeh pretkaný krátkymi hrami, ktoré majú žiakov utvrdzovať a zdokonaľovať v získaných vedomostiach. Rozdelená je do kapitol, ktoré fungujú ako súhrn týždňového učiva. Teoretická práca je zameraná na význam hry ako takej a jej vlastnosti. Ďalej popisuje videohru, jej skladbu, históriu ale aj vzťah spoločnosti k nej. V teoretickej práci sa špeciálne venujem možnostiam využitia hry v bežnom živote a marketingu. Upozorňujem na jej dobré vlastnosti a opisujem tie zlé. Posledná časť teoretickej práce sa venuje školstvu a integrácie multimédií do procesu vzdelávania. Praktická časť popisuje proces prípravy aplikácie, obsahovú stránku hry a užívateľské rozhranie.
dc.format 57 s.
dc.format.extent 14604314
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject aplikácia cs
dc.subject videohra cs
dc.subject gamifikácia cs
dc.subject hra cs
dc.subject edukačná hra cs
dc.subject vzdelávacie metódy cs
dc.subject multimédiá cs
dc.subject application en
dc.subject videogame en
dc.subject gamification en
dc.subject game en
dc.subject educative game en
dc.subject education methods en
dc.subject multimedia en
dc.title Edukační hra
dc.title.alternative Educational Game
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dosoudilová, Jana
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated The main goal of this Bachelor's thesis is to create an interactive application aimed at supporting the teaching process of first year elementary school students. The application presents itself as a story riddled with short games that aim to revise and perfect the kids' knowledge gained in class. It is divided into chapters which function as summaries of each week's curriculum. The theoretical part of my thesis explores the meaning and importance of a game and its characteristics. It also describes videogames with their structure, history and relevance to society. I specifically focus on the possibilities of utilizing games in day-to-day life and in marketing. I highlight good qualities of games and describe the bad. The last part of my theoretical work is dedicated to the education system and to the integration of interactive multimedia into the learning process. The practical part of my thesis describes the process of creating an application, the game's content and its user interface.
dc.description.department Ateliér Grafický design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 38288
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
galovská_2015_dp.pdf 13.92Mb PDF View/Open None
galovská_2015_op.doc 43Kb Unknown View/Open None
galovská_2015_vp.doc 98Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account