Autorská kniha

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Autorská kniha

Show simple item record

dc.contributor.advisor Baroňová, Lenka
dc.contributor.author Severová, Kamila
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:59Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:59Z
dc.date.issued 2014-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31827
dc.description.abstract Bakalářská práce má za úkol shrnout a popsat knižní soutěže, festivaly a výstavy. Podrobně mapuje především dění na domácí scéně. Věnuje se akcím, které se zaměřují hlavně na vizualitu, výtvarné zpracování a celkový koncept knih. V práci jsou popsány a stručně charakterizovány události, které jsou stále aktuální, ale i ty, které již zanikly. Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V úvodu každé z nich je popsána obecná problematika daného zaměření.
dc.format 63 s
dc.format.extent 31136107
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kniha cs
dc.subject knižní kultura cs
dc.subject soutěže cs
dc.subject festivaly cs
dc.subject výstavy cs
dc.subject událost cs
dc.subject autorská kniha cs
dc.subject book en
dc.subject book culture en
dc.subject competitions en
dc.subject festivals en
dc.subject exhibitions en
dc.subject event en
dc.subject artist's book en
dc.title Autorská kniha
dc.title.alternative Authorial Book
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Wolf, Dušan
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated The aim of this Bachelor´s thesis is to describe and summarize the book competitions, festivals and exhibitions. It mainly presents happening of the Czech scene. The project also deals with events that are primarily focused on visual aspect, art processing and the overall concept of the book. It describes and briefly characterizes not only the current events, but also those that have already expired. The thesis is divided into three main chapters, the beginning of each of the chapter describes the general problem of the focus
dc.description.department Ateliér Grafický design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 38302
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
severová_2015_dp.pdf 29.69Mb PDF View/Open None
severová_2015_op.doc 89Kb Unknown View/Open None
severová_2015_vp.doc 101.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account