Vizuální styl kreslené počítačové hry

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vizuální styl kreslené počítačové hry

Show simple item record

dc.contributor.advisor Illík, Rostislav
dc.contributor.author Šišková, Veronika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:59Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:59Z
dc.date.issued 2014-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31830
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje jednotnému vizuálnímu stylu fiktivní kreslené počítačové hry. Vizuální styl je založený na autorských digitálních malbách / kresbách. Cílem je zaujmout hráčské publikum. Tento vizuální styl je aplikovaný na hru, plakáty, DVD, obal na DVD, manuál a webovou stránku. Teoretická část se zabývá historií malby a kresby (od pravěku až po digitální umění). Dále se zabývá samotnou digitální sférou, digitálními malíři a jejími výhodami a nevýhodami v porovnání s tradičním uměním.
dc.format 73
dc.format.extent 71885802
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vizuální styl cs
dc.subject logo cs
dc.subject počítačová hra cs
dc.subject digitální malba cs
dc.subject grafický design cs
dc.subject visual style en
dc.subject logo en
dc.subject computer game en
dc.subject digital painting en
dc.subject graphic design en
dc.title Vizuální styl kreslené počítačové hry
dc.title.alternative Visual Style of a Computer Game
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šlégr, Jan
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is focused on an integrated visual style of fictitious drawn computer game. The visual style is based on the author's digital paintings / drawings. The aim is to attract the gaming audience. This visual style is applied on the game, posters, DVD, DVD packaging, manual and website. The theoretical part deals with the history of paintings and drawings (from prehistory to digital arts). Furthermore, it discusses the digital realm itself, digital artists, and its advantages and disadvantages compared to traditional arts.
dc.description.department Ateliér Grafický design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 38305
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
šišková_2015_dp.zip 68.55Mb Unknown View/Open None
šišková_2015_op.pdf 179.0Kb PDF View/Open None
šišková_2015_vp.doc 96.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account