Informační grafický design v zoo

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informační grafický design v zoo

Show simple item record

dc.contributor.advisor Illík, Rostislav
dc.contributor.author Brajková, Michaela
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:10Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:10Z
dc.date.issued 2014-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31875
dc.description.abstract Tato práce je seznámením s historickým vývojem piktogramu, který úzce souvisí z dějinami grafického designu. Dále popisuji principy tvorby piktogramů a jeho celých řad, kde mluvím o jedinečnosti každého piktogramu, který musí být zároveň součástí celé řady. Kde barva a následné začlenění do prostoru hraje svou důležitou roli. V teoretické části se také věnuji popisu orientačních systémů několika vybraných zahrad, jsou to Washington Natio-nal Zoo, Minnesota Zoo a Zoo Praha. V závěru teoretické části uvádím patnáct vybraných bájných zvířat, zabývám se jejich historií a jejich symbolikou. V části praktické popisuji vývoj piktogramů bájných zvířat a píšu o celém orientačním systému v dětských školkách společně s hrou.
dc.format 75 s. (73 798 zn.) 15 s. příl.
dc.format.extent 7623639
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject piktogram cs
dc.subject bájná zvířata cs
dc.subject zoologická zahrada cs
dc.subject orientační systém cs
dc.subject dětská hra cs
dc.subject a pictogram en
dc.subject mythical animals en
dc.subject a zoo en
dc.subject an orientation system en
dc.subject a child's game en
dc.title Informační grafický design v zoo
dc.title.alternative Information Graphic Design at a Zoo
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Wolf, Dušan
dc.date.accepted 2015-06-08
dc.description.abstract-translated This work is a familiarization with the historic development of a pictogram which is closely linked to the history of graphic design. Furthermore I describe the principles of creating pictograms and entire series of them, where I talk about the uniqueness of each pictogram which must be at the same time incorporated into the series. This is where the color and the subsequent integration into the area play an important role. In the theoretical part I also deal with a description of the orientational systems of several selected zoos, the Washing-ton's National Zoo, the Minnesota Zoo and the Prague Zoo. At the end of the theoretical part I mention fifteen selected mythical animals, I look into their history and their symbo-lism. In the practical part I describe the pictogram development of mythical animals and I write about the whole orientation system in the nursery schools, together with games.
dc.description.department Kabinet teoretických studií
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 38359
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
brajková_2015_dp.pdf 7.270Mb PDF View/Open None
brajková_2015_op.doc 92Kb Unknown View/Open None
brajková_2015_vp.doc 97Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account