1. Teoretická část: Obrazový pohyb a jeho estetika 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., kamera

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Obrazový pohyb a jeho estetika 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., kamera

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fandli, Juraj
dc.contributor.author Kuzník, Kamil
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:10Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:10Z
dc.date.issued 2014-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31878
dc.description.abstract Obrazový pohyb ve filmu prošel v časově krátkém období rychlým vývojem. Nebyl to jen technologický pokrok, co zapříčinil posun ve vnímání obrazového pohybu, ale také objevování různých úhlú kamery (rakurzů), vazby záběrů, zkoumání psychologického i estetického účinku různých forem pohybu na filmovém plátně či v televizi. Tato práce definuje základní pojmy obrazového pohybu, dokumentuje vývoj obrazového pohybu na konkrétních filmech z minulosti i současnosti a ukazuje posun v jeho vnímání.
dc.format 36
dc.format.extent 3187061
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Obrazový pohyb ve filmu prošel v časově krátkém období rychlým vývojem. Nebyl to jen technologický pokrok cs
dc.subject co zapříčinil posun ve vnímání obrazového pohybu cs
dc.subject ale také objevování různých úhlú kamery cs
dc.subject rakurzů cs
dc.subject vazby záběrů cs
dc.subject zkoumání psychologického i estetického účinku různých forem pohybu na filmovém plátně či v televizi. Tato práce definuje základní pojmy obrazového pohybu cs
dc.subject dokumentuje vývoj obrazového pohybu na konkrétních filmech z minulosti i současnosti a ukazuje posun v jeho vnímání cs
dc.subject motion picture en
dc.subject frame en
dc.subject movement camera en
dc.subject esthetics en
dc.title 1. Teoretická část: Obrazový pohyb a jeho estetika 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., kamera
dc.title.alternative 1. Theoretical Part: Image Motion and its Aesthetics 2. Practical Part: Audiovisual Work or Thematic Set of Audiovisual Works. Length at least 10 mins., camera
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Liebenberger, Július
dc.date.accepted 2015-06-18
dc.description.abstract-translated In the history of cinematography, the pictorial motion has undergone a fast development in a short period of time. It was not only the technological progress, that caused the shift in the perception of the pictorial motion, but also the discovery of different angles of the camera, binding of the shots, research of the psychological and aesthetical effect of different forms of motion on the film screen or on TV. This work defines the basic terms of the pictorial motion. It also documents the development of the pictorial motion on the base of the particular films from the past and present and shows the change in its perception.
dc.description.department Kabinet teoretických studií
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Audiovize cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Audiovisual Arts en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 38363
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
kuzník_2015_dp.pdf 3.039Mb PDF View/Open None
kuzník_2015_op.doc 44.5Kb Unknown View/Open None
kuzník_2015_vp.doc 110.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account