1. Teoretická část: Televizní reportáž a její výroba s ohledem na obrazové zpracování (příklad z praxe) 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., střihová skladba

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Televizní reportáž a její výroba s ohledem na obrazové zpracování (příklad z praxe) 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., střihová skladba

Show simple item record

dc.contributor.advisor Liebenberger, Július
dc.contributor.author Mlček, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:10Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:10Z
dc.date.issued 2014-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31880
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je "Televizní reportáž a její výroba s ohledem na obrazové zpracování (příklad z praxe)". Práce se zabývá reportáží od jejího vzniku až po současnost. Výchozím bodem práce bude zpravodajská reportáž a její vznik. V průběhu práce se chci podrobně zabývat jednotlivými žánry reportáží a ukázat na nich základní kameramanské postupy. Zpracuji analýzu zpravodajské reportáže, publicistické reportáže, reportáž o ži-votním stylu, dokumentární reportáže atd. Při jejich vzájemné komparaci se zaměřím na rozdílný způsob snímání jednotlivých žánrů.
dc.format 40 s.
dc.format.extent 1536986
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject televizní reportáž cs
dc.subject obrazové zpracování cs
dc.subject vznik reportáže cs
dc.subject zpravodajská re-portáž cs
dc.subject rozdílný způsob snímání cs
dc.subject television report en
dc.subject image processing en
dc.subject making a report en
dc.subject news report en
dc.subject different shooting of genres en
dc.title 1. Teoretická část: Televizní reportáž a její výroba s ohledem na obrazové zpracování (příklad z praxe) 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., střihová skladba
dc.title.alternative 1. Theoretical Part: A Television Report and its Making with Regard to an Image Processing (an Example from the practise) 2. Practical Part: Audiovisual Work or a Thematic Set of Audiovisual Works, duration at least 10 minutes, editing
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fandli, Juraj
dc.date.accepted 2015-06-18
dc.description.abstract-translated The theme of this bachelor work is "A television report and its making with regard to an image processing (an example from the practice)". It concerns a report from its emergence up to the present. The starting point of the work is a news report and its genesis. In my work, I intend to deal with particular report genres in detail and show here basic techniques of how a cameraman acts. I elaborate the analysis of a news report, journalistic report, lifestyle report, documentary report, etc. In their comparison, I will focus on different ways how to shoot particular genres.
dc.description.department Kabinet teoretických studií
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Audiovize cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Audiovisual Arts en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 38365
utb.result.grade Fx
dc.date.submitted 2015-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
mlček_2015_dp.pdf 1.465Mb PDF View/Open None
mlček_2015_op.doc 103Kb Unknown View/Open None
mlček_2015_vp.doc 43.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account