Opravné prostředky ve správním řízení z hlediska vývoje právní úpravy se speciálním zaměřením na řádné opravné prostředky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Opravné prostředky ve správním řízení z hlediska vývoje právní úpravy se speciálním zaměřením na řádné opravné prostředky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš
dc.contributor.author Hendrychová, Blanka
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:41:50Z
dc.date.available 2010-07-14T21:41:50Z
dc.date.issued 2007-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3195
dc.description.abstract Tato práce shrnuje základní teoretické poznatky o správním řízení a jeho právní pravě, zabývá se vymezením a charakteristikou opravných prostředků ve správním řízení se speciálním zaměřením na řádné opravné prostředky.Důraz je kladen zejména na porovnání vývoje obecné právní úpravy správního řízení, a dále jsou porovnávány opravné prostředky ve správním řízení v právních úpravách z roku 1967 a 2004. cs
dc.format 59 s., cs
dc.format.extent 898993 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Správní právo cs
dc.subject správní řízení cs
dc.subject správní orgán cs
dc.subject správní řád cs
dc.subject rozhodnutí cs
dc.subject řádné opravné prostředky cs
dc.subject mimořádné opravné prostředky cs
dc.subject odvolání cs
dc.subject rozklad cs
dc.subject přezkoumání rozhodnutí cs
dc.subject obnova řízení cs
dc.subject správní soudnictví cs
dc.subject Administrative law en
dc.subject administrative procedure en
dc.subject administrative body en
dc.subject administrative rule en
dc.subject resolution en
dc.subject regular discretionary remedies en
dc.subject extraordinary discretionary remedies en
dc.subject apppeal from a decision en
dc.subject remonstrance en
dc.subject decision reviewing en
dc.subject renewal of proceedings en
dc.subject administrative justice en
dc.title Opravné prostředky ve správním řízení z hlediska vývoje právní úpravy se speciálním zaměřením na řádné opravné prostředky cs
dc.title.alternative Legal remedies in administrative procedure in terms of development of legal regulations with special focus on regular discretionary remedies en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jurníková, Jana
dc.date.accepted 2007-01-29
dc.description.abstract-translated In this paper are summerised basic theoretical piece of knowlegde about administrative procedure and legal regulation of administrative procedure. It consider in determinating charasteristic of discretionary remedies in administrative, with special focus on regular discretionary remedies. Also a special emphasis is given on comparing of the development of legal regulation of administrative procedure. There are also compared discretionary remedies in administrative procedure of both legal regulations - from 1967 and 2004 year, in the paper. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4603
dc.date.assigned 2006-10-20
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
hendrychová_2007_bp.pdf 877.9Kb PDF View/Open
hendrychová_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
hendrychová_2007_op.doc 44Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account