Studium možností využití 4-hydroxychinolin-2-onů k syntézám derivátů benzodiazepinu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Studium možností využití 4-hydroxychinolin-2-onů k syntézám derivátů benzodiazepinu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kafka, Stanislav
dc.contributor.author Srholcová, Anna
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:29Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:29Z
dc.date.issued 2015-01-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31961
dc.description.abstract Od první přípravy benzo[1,4]oxazepindionu v roce 1912 až do současnosti byly téměř všechny studie reaktivity těchto heterocyklů omezeny na jejich využití jako prekurzorů pro přípravu derivátů chinazolinu. Během výzkumu sloučenin 1-acetyl-3-alkylidenbenzoxazepin dionů a 3-alkylbenzoxazepindionů jsme pozorovali jejich vysokou reaktivitu a také snadno probíhající hydrolýzu, která vede ke vzniku derivátů benzamidu. Tento jev byl později pozorován i při reakcích těchto sloučenin s aminy. Zjištěná fakta nás vedla k hlubšímu prozkoumání reaktivity různě substituovaných benzo[1,4]oxazepindionů. Reakce titulních sloučenin 1-acetyl-3-alkylidenbenzoxazepin dionů a 3-alkylbenzoxazepindionů s aminy vedly ve většině případů k otevření benzoxazepinového kruhu a vzniku benzamidů, které by mohly bát za optimálních podmínek prekurzory pro přípravu benzodiazepinů. Další možností přípravy benzodiazepinů bylo hlubší prozkoumání bazicky-indukovaného přesmyku 3-aminochinolin-2,4-dionů, který byl již dříve na Ústavu chemie pozorován, ale rozsah substrátů u kterých reakce probíhala byl limitován pouze na 3-fenylderiváty. Struktury isolovaných produktů byly určeny moderními metodami strukturní analýzy.
dc.format 75 ( 13 447 znaků)
dc.format.extent 2185995
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject benzodiazepin cs
dc.subject benzo[e][1 cs
dc.subject 4]oxazepin-2 cs
dc.subject 5-dion cs
dc.subject acylbenzo[d][1 cs
dc.subject 3]oxazin-4-on cs
dc.subject cyklopenin cs
dc.subject N- cs
dc.subject -ketoacyl cs
dc.subject anthranilová kyselina cs
dc.subject syntéza cs
dc.subject benzodiazepine en
dc.subject benzo[e][1 en
dc.subject 4]oxazepine-2 en
dc.subject 5-dione en
dc.subject acylbenzo[d][1 en
dc.subject 3]oxazin-4-one en
dc.subject cyclopenine en
dc.subject N- en
dc.subject -ketoacyl en
dc.subject anthranilic acid en
dc.subject synthesis en
dc.title Studium možností využití 4-hydroxychinolin-2-onů k syntézám derivátů benzodiazepinu
dc.title.alternative A Study of Possible Utilization of 4-Hydroxyquinoline-2-ones for Syntheses of Benzodiazepine Derivatives
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Potáček, Milan
dc.date.accepted 2015-06-04
dc.description.abstract-translated Since the first preparation of benzo [1,4] oxazepindiones in 1912 up to the present, almost all studies of reactivity of these heterocycles limited to their use as precursors for the preparation of quinazoline derivatives. During the research, the compounds 1-acetyl-3-alkylidenbenzoxazepine diones and 3-alkylbenzoxazepindiones we observed their high reactivity and easily progress hydrolysis, which leads to the formation of the benzamide derivatives. This phenomenon was observed even after the reaction of these compounds with amines. These facts lead us to further investigate the reactivity of various substituted benzo[1,4]oxazepindiones. Reaction of the title compounds 1-acetyl-3-alkylidenbenzoxazepine diones and 3-alkylbenzoxazepindiones with amines leading in most cases to benzoxazepin ring opening and formation of benzamides, which could fear under optimal conditions precursors for the preparation of benzodiazepines. Another possibility for preparing benzodiazepines was deeper examination by base-induced rearrangement of 3-aminoquinoline-2,4-dione, which was previously at the Institute of chemistry at faculty of technology, but the extent of the substrates in which the reaction proceeded was limited to only 3-phenyl derivates. Structures of isolated products were designed by modern structure analysis.
dc.description.department Ústav chemie
dc.thesis.degree-discipline Chemie potravin a bioaktivních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Food Chemistry and Chemistry of Bioactive Substances en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 38468
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-04


Files in this item

Files Size Format View Description
srholcová_2015_dp.pdf 2.084Mb PDF View/Open None
srholcová_2015_op.pdf 725.2Kb PDF View/Open None
srholcová_2015_vp.pdf 376.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account