Inhibiční působení protektivních kultur na bakterie rodu <em>Staphylococcus</em> produkující biogenní aminy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Inhibiční působení protektivních kultur na bakterie rodu <em>Staphylococcus</em> produkující biogenní aminy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňková, Leona
dc.contributor.author Žalková, Adéla
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:29Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:29Z
dc.date.issued 2015-02-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31963
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo monitorování citlivosti dekarboxyláza pozitivních stafylokoků vůči protektivním kulturám produkujícím bakteriociny. Teoretická část se zabývá popisem bakterií mléčného kvašení a jejich produkcí inhibičních látek - bakteriocinů, dále charakteristikou stafylokoků a biogenních aminů. V experimentální části byla zkoumána citlivost 28 kmenů rodu <em>Staphylococcus</em> izolovaných z potravin k nisinu a dalším bakteriocinům produkovaným celkem 22 kmeny bakterií mléčného kvašení pomocí jamkové difúzní metody. Bylo zjištěno, že dekarboxyláza pozitivní stafylokoky jsou většinou rezistentní vůči testovaným produkčním kmenům bakterií mléčného kvašení, pouze některé kmeny vykazovaly malou citlivost na nisin.
dc.format 59 s.
dc.format.extent 2176279
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bakteriociny cs
dc.subject bakterie mléčného kvašení cs
dc.subject \kur{Staphylococcus} cs
dc.subject biogenní aminy cs
dc.subject jamková difúzní metoda cs
dc.subject bacteriocin en
dc.subject lactic acid bacteria en
dc.subject \kur{Staphylococcus} en
dc.subject biogenic amines en
dc.subject agar well diffusion assay en
dc.title Inhibiční působení protektivních kultur na bakterie rodu <em>Staphylococcus</em> produkující biogenní aminy
dc.title.alternative The Inhibitory Effect of Protective Cultures on Biogenic Amines Producing Staphylococci
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pleva, Pavel
dc.date.accepted 2015-06-18
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is determination of activity bacteriocin-producing lactic acid bacteria against decarboxylase-positive staphylococci. The theoretical part deals with characterization of bacteriocins produced by lactic acid bacteria, staphylococci and biogenic amines. In the experimental part it was tested the susceptibility of 28 staphylococcal strains, isolated from foodstuffs, to nisin and other bacteriocins produced by 22 strains of lactic acid bacteria. Bacteriocin activity was measured by the agar well diffusion assay. Decarboxylase-positive staphylococci are mostly resistant to tested bacteriocin-producing lactic acid bacteria, only some strains are sensitive to nisin.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Food Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 38471
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-04


Files in this item

Files Size Format View Description
žalková_2015_dp.pdf 2.075Mb PDF View/Open None
žalková_2015_op.pdf 527.6Kb PDF View/Open None
žalková_2015_vp.pdf 621.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account