Fundraising v nestátní neziskové organizaci - Dětský klíč Šumperk, o. p. s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Fundraising v nestátní neziskové organizaci - Dětský klíč Šumperk, o. p. s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Göttlichová, Marcela
dc.contributor.author Tkadlecová, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:42:11Z
dc.date.available 2010-07-14T21:42:11Z
dc.date.issued 2007-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3196
dc.description.abstract Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na neziskový sektor v České republice. Podrobněji jsou poté rozebrány také jednotlivé zdroje financování. Práce dále popisuje základní informace o fundraisingu, jeho základní principy a metody. Praktická část analyzuje aktivity vybrané neziskové organizace Dětský klíč Šumperk, o. p. s. a její fundraisingové metody. Druhá část práce se zabývá návrhy využití možných fundraisingových technik analyzované společnosti a novými zdroji aktivit, které lze využít pro financování projektů. cs
dc.format 63 s. , 6 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1967753 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nezisková organizace cs
dc.subject obecně prospěšná společnost cs
dc.subject fundraising cs
dc.subject fundraisingové metody cs
dc.subject grant cs
dc.subject státní dotace cs
dc.subject veřejné finance cs
dc.subject Non-profit organization en
dc.subject publicly beneficial organization en
dc.subject fundraising en
dc.subject fundraising methods en
dc.subject grant en
dc.subject government subsidy en
dc.subject public finance en
dc.title Fundraising v nestátní neziskové organizaci - Dětský klíč Šumperk, o. p. s. cs
dc.title.alternative Fundraising in non-governmental non-profit organization - Dětský klíč Šumperk, o. p. s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bačuvčík, Radim
dc.date.accepted 2007-06-06
dc.description.abstract-translated The theoretical part of my bachelor thesis focuses on non-profit sector in the Czech Republic. Afterwards, it provides a more detailed analyses of individual financial resources. The thesis also gives some basic information about fundraising, its elemental principles and methods. The practical part of the work analyses activities and fundraising methods of a chosen non-profit organization - Dětský klíč Šumperk, o. p. s. The second part of the work gives some suggestions on using the possible fundraising techniques by the analysed organization and looks into some new activities which could be used for financing of projects. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4838
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
tkadlecová_2007_bp.pdf 1.876Mb PDF View/Open
tkadlecová_2007_vp.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open
tkadlecová_2007_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account